kan ve kan ürünleri uygun şekilde muhafaza talimatı

advertisement
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ UYGUN ŞEKİLDE MUHAFAZA
TALİMATI
DOK. KODU: TH.TL.01
YAYIN TARİHİ:01.01.2016
REV. TARİHİ:00
REV. NO:00
SAYFA 1/2
1.AMAÇ: Kan ve kan transfüzyonu öncesi kan ve kan ürünlerinin muhafaza koşulları için gerekli işlem
basamaklarını belirlemek.
2.KAPSAM: Bu talimat Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Kan Transfüzyon birimi ve Laboratuarı kapsar.
3.KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
5. SORUMLULAR:
Başhekim / Mesul Müdür
Transfüzyon Sorumlu Hekimi
Transfüzyon Sorumlu Hemşiresi
Laboratuar Sorumlu Hekimi
Laboratuar Sorumlu Tekniker ve Teknisyenler
Flomotomi Hemşiresi
Klinik Acil Yoğun Bakımlar
Ameliyathane Hemşiresi ve Anesteziler
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Kan ve Kan Ürünlerinin Saklama Koşulları;
6.1.2. Transfüzyon amacı ile alınan tam kan +2 CO ile +6 CO aralığında saklanmalıdır. Saklanma süresi
antikogulan / koruyucu sıvıya bağlıdır. CPD – AL için saklama süresi 35 gündür. Katkı maddeleri ile olursa.
6.1.3. Eritrosit Süspansiyonu saklama ısı aralığı tam kandaki gibidir. Antikogualan/ ek solüsyona bağlı olarak
saklama solüsyonunun izin verdiği süreye kadar uzatılır.
6.1.4. Taze Donmuş Plazma : saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal
saklama sıcaklığı – 25 CO veya altı 12 aya kadar.
6.1.5. Trombosit: 20 CO – 24 CO ile sürekli çalkalama ile 5 güne kadar kullanılır.
6.1.6. Lökositi Azaltılmış Tam Kan : 2 Co – 6 Co 42 güne kadar katkı maddeleri ile saklanır.
Tam Kan: Taze ve soğutulmamış olursa ve 2 Co – 6 Co derecede 24 saatte korunur.
6.1.7. Yıkanmış Lökosit- Azaltılmış : 2 Co – 6 Co28 güne kadar katkı maddeleri ile kullanabilir.
6.1.8. Pediatrik Lökositi Azaltılmış: 2 Co – 6 Co 35 güne kadar kullanılır.
6.1.9. CDP Kriyopresipitat: - 25 CO veya altı 12 aya kadar
6.1.10. Kan dolaplarının dondurucu ve çalkalayıcılarının sıcaklık takipleri günlük olarak takip çizelgelerine
kaydedilir. Uygun sıcaklık sapmalarında dolap sesli ve görsel uyarı anında verir. Laboratuardaki personel anında
müdahale eder. Müdahalenin sonuçlanmasından sonra uyarı ikazı kesilir.
6.1.11. Kan ve kan ürünleri kurum olarak günlük miat takibini laboratuar sorumlu teknikeri otomasyon
üzerinden yapar. Çünkü Özel Düztepe Yaşam Hastanesi olarak Kızılay’a bağlı BKM ‘ inde kan ve kan ürünleri
istemini yaparız. Günlük stok sayımız şunlardır;
A Rh ( +) = 1
B Rh ( +) = 1
O Rh ( +) = 3
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ UYGUN ŞEKİLDE MUHAFAZA
TALİMATI
DOK. KODU: TH.TL.01
YAYIN TARİHİ:01.01.2016
REV. TARİHİ:00
REV. NO:00
SAYFA 2/2
AB Rh ( +) = 1
O Rh ( - ) = 1
A Rh ( - ) = 0
B Rh ( - ) = 0
AB Rh ( - ) = 0
Acil durumlarda da yine otomasyon üzerinden BKM’ inde kan ve kan ürünleri istenir ve acil olduğunu
bildirmek için ayrıca telefon ile de bilgilendirme yapılır.
6.1.12. Kan ve kan ürünlerinin miat takipleri HBYS üzerinde günlük stok takibi yapılırken yapılmaktadır.
6.1.13. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi olarak Kızılay’ a bağlı Bölge Kan Merkezi ilen kan ve kan ürünlerini
temin etme ile ilgili anlaşmamız mevcuttur. Acil durumlarda otomasyon ve telefon ile istem yapılır. Diğer
zamanlarda da kendi stoklarımıza göre ihtiyacımıza göre kan ve kan ürünü istemi yapılır.
7. Kurumumuzun Belirlemiş Olduğu Asgari Stok Sayısı;
A Rh ( +) = 1
B Rh ( +) = 1
O Rh ( +) = 3
AB Rh ( +) = 1
O Rh ( - ) = 1
A Rh ( - ) = 0
B Rh ( - ) = 0
AB Rh ( - ) = 0
7.1. Bağışçı ve hastadan testlerde kullanmak amacı ile alınan kan örnekleri uygun koşullarda ve sürelerde
saklanır. Kurumumuza bağışçı kanı BKM’ den gelir. Kan alacak yatan hastalarda cross - match için gelen
eflatun kapaklı tüp ile bağışçının kanı ile cross - match testi yapılır. Hastaya kan veya kan ürünü verildikten
sonra her iki tüp birleştirilir. Parafinlenir ve laboratuarda bir hafta saklanır. Daha sonra imha edilir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAY
KAN TRANSFÜZYON SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download