kan merkezinden alınan kan veya kan bileşenlerinin kliniğe nakli

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
TRF.TL.02
KAN MERKEZİNDEN ALINAN KAN VEYA
KAN BİLEŞENLERİNİN KLİNİĞE NAKLİ TALİMATI
Yayın Tarihi
01.02.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
AMAÇ: Kan transfüzyon merkezi ve servisler arasındaki kan ve kan ürünleri naklinin doğru ve
güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
KAPSAM: Kan ve kan ürünlerinin servise güvenli bir şekilde nakledilmesi için yapılan işlemleri kapsar.
SORUMLULAR: Kan Transfüzyon merkezi çalışanları, serviste görev yapanlar sorumludur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FAALİYET AKIŞI
Kan ve kan bileşenleri transfüzyona kadar kan merkezinde saklanır..
Yetkilendirilmiş personel tarafından yapılan nakil sırasında eritrosit süspansiyonları 2-10 OC de
korunmalıdır.
Eritrosit ünitelerinin ısısı 1 OC nin altına inmemeli ve 10 OC nın üzerinde olmamalıdır.
Kan ve kan bileşeni kan merkezi dolabından çıktıktan sonra kullanılmayan kan 30 dakika içinde kan
merkezine geri dönüş olmalıdır..
30 dakika içinde dönüşü olmayan kan ve kan ürünleri imha edilir.
Trombosit süspansiyonları gerekli çıkış işlemleri yapıldıktan sonra derhal hastaya transfüzyonu
olmalıdır.
Taze donmuş plazmalar oda ısısında veya eritme cihazlarında eridikten sonra hastaya
uygulanmalıdır. Kullanılmayan plazmalar asla tekrar dondurulmamalıdır.
Servise gidecek kan ve kan ürünleri özel saklama kaplarında yetkili personel tarafından nakil
edilmelidir.
Download