mevzuat bilgilendirme servisi 5 soruda schengen vize bilgi sistemi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
5 SORUDA SCHENGEN VİZE BİLGİ SİSTEMİ (VBS)
VBS NEDİR?
VBS, Schengen üyesi AB üye ülkelerinin vize bilgilerini paylaşmasına imkân sağlayan merkezi bir veri
tabanıdır. Sistem dâhilinde AB üyesi olmayan ülkelerdeki AB üye ülke konsoloslukları ile Schengen
Alanına giriş yapılan AB dış sınırlarındaki kontrol noktaları, merkezi bir sisteme bağlanmakta;
böylelikle vize başvurularına ilişkin veriler ve prosedürler, vize başvuru sonuçları, kısa süreli vizeler
ve transit vize uygulamaları tek bir merkezden görüntülenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir..
VBS NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
VBS Ekim 2011 tarihinden bu yana ve son olarak Mayıs 2014 tarihinde Orta ve Kuzey Amerika,
Karayipler ve başka coğrafyalarda olmak üzere, dünya çapında kademeli olarak uygulamaya
alınmıştır. Söz konusu sistem, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Türkiye ve Batı Balkanlar ülkelerinde
kullanılmaya başlanacaktır.
VBS NEYİ AMAÇLAR?
1- Vize Prosedürlerinin Kolaylaştırılması: VBS, Schengen üyesi AB üye ülkeleri yetkilileri arasında,
3 aya kadar olan kısa süreli vizeler konusunda veri alışverişine imkân sağlamaktadır. Bu nedenle VBS,
Schengen Alanının dış sınırlarında vize başvuru prosedürlerini ve kontrollerini kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır.
2- Vize Başvuru Noktalarının Artırılması: VBS kapsamında, vize için başvuru yapılabilecek
noktaların sayısında artış ve çeşitlilik sağlanması hedeflenmektedir.
3- Suiistimallerle Mücadele: VBS, Schengen vizesi başvurularında yaşanan suiistimaller ile
mücadelede önemli bir adımdır. Örneğin “vize ticareti” olarak adlandırılan ve vize başvurularının
reddi sonrasında kimi başvurucular tarafından tercih edilen suiistimallerin giderilmesi konusunda
önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.
4- Başvurucuların Korunması: Vize prosedürlerinde, verilerin işlenmesi konusunda güvenli bir veri
tabanı olan VBS, vize için başvuranların kimlik hırsızlığına karşı korunma düzeyinin artırılmasını ve
hatalı tanımlamaların önüne geçilmesini sağlamaktadır.
VBS ayrıca başvuruculara, kendisi ile ilgili sisteme girilen veriyi, o veriyi sisteme giren Üye Devletten
talep etme hakkı sağlamaktadır. Bu sayede başvurucu, kendisiyle ilgili hatalı verilerin düzeltilmesini
ve yasal olmayan bir şekilde kaydedilmiş olan bilgilerin silinmesini de talep etme hakkına sahiptir.
VBS NASIL İŞLEYECEK?
Schengen vizesine başvuran üçüncü ülke vatandaşları, başvuru yaparken parmak izi ve dijital
fotoğraf gibi biyometrik verilerini, Schengen vize başvuru formunda sağlanan verilerle birlikte ilgili
birimler ile paylaşacak. Sistem dâhilinde 5 yıl içerisinde yapılacak müteakip vize başvurularında,
verilmiş olan biyometrik veriler VBS’ye kayıtlı önceki başvurulardan alınacak.
VBS İLE HAYATIMIZDA NE DEĞİŞECEK?
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
1- VBS kapsamında Schengen vizesine başvuran üçüncü ülke vatandaşlarının biyometrik verilerinin
sistem kaydedilmesi ile birlikte, 5 yıl içerisinde yapılacak vize başvuruları, verilmiş olan biyometrik
veriler dâhilinde gerçekleştirilecek. Bu da, ilk defa vize başvurusunda bulunmak üzere seyahat
edeceklerin bu seyahatlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak.
2- VBS’ye kayıtlı daha önce alınan vizelerin kanuna uygun bir şekilde kullandığına dair mevcut
bilgiler sayesinde, uzun süreli ve çoklu-giriş vize başvurusunda bulunan kullanıcıların iyi niyet (bona
fide) statüsü daha kolay bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere uzun süreli ve çoklu giriş imkanı
sağlayan vizelerin verilmesi kolaylaşacak.
3- VBS kapsamında, vize için başvuru yapılabilinecek noktaların sayısında artış ve çeşitlilik
sağlanacak. Bu da, özellikle geniş coğrafyaya sahip ülkelerde vize başvuruları için önceden gereken
yurtiçi seyahatlerin ve buna bağlı masrafların ortadan kalkmasına imkân verecek.
4- Verilerin işlenmesi konusunda güvenli bir veri tabanı olan VBS ile, başvuru yapan kişilerin veri
güvenliği düzeyleri artırılmış olacak. Başvuru yapan kişilere tanınan talep ve itiraz hakkı ile birlikte
başvuruda bulunan kişi, verilerinin doğruluğunu da sağlamış olacak.
İkv.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download