Slayt 1

advertisement
2011/2. Vize
Çatallı çubuk düşey pime geçmiş A bileziğine kaynaklanmıştır. Bileziğin y ekseni
doğrultusundaki hareketi engellenmemektedir. 800 N’luk düşey kuvvet etkidiğinde
her bir kablodaki gerginlik kuvvetini ve A’da oluşan tepkiyi belirleyiniz.
3.93 (5. Baskı)
2007/2. Vize
y
150 mm
100 mm
50 mm
z
25 mm
150 N
T
90 mm
x
300 mm
25 mm
Görülen makina parçasında, 100 mm çaplı A kasnağı ile B tekerleği, C ve D noktalarından
yataklanmış olan mil üzerine sabitlenmiştir. C’ deki yatak eksenel yönde kuvvet taşımamaktadır.
360 N/m yay katsayısına sahip olan yay q=0°’de serbest boyundadır. q=120° olduğu durum için
makina duruyor ve dengede ise, bu anda oluşan T gerginlik kuvveti ile C ve D yataklarında
meydana gelen tepki kuvvetlerini belirleyiniz.
2009/Final
AB kolu, E’ deki geniş basma yatağı ve DG halatı ile desteklenen şekildeki gibi eğilmiş
BCD çubuğuna kaynaklanmıştır. 220 N’ luk kuvvetin etkisi altında DG kablosundaki
çekme kuvveti ile E yatağındaki tepkileri hesaplayınız. ABCD cisminin kütlesi ihmal
edilmektedir. (Vektörel çözüm yapınız).
60 mm
y
B
240 mm
250 mm
220 N
E
A
225 mm
120 mm
C
z
160 mm
D
G
x
x
3.81 (6. Baskı)
z
y
2010/2. vize
2010/2. Vize
C
y
660 mm
255 mm
450 mm
A
x
75 mm
450 mm
G
W
B
z
3
4
450 mm uzunluğundaki homojen AB çubuğunun ağırlığı 304 N olup A noktasından küresel
mafsalla duvara mesnetlenmiştir. Çubuğun B noktası ise şekilde görülen eğik düzleme
sürtünmesiz dayanmakta olup BC ipi ile görülen konumda tutulmaktadır. BC ipinin
uzunluğunun 450 mm olduğu bilindiğine göre eğik düzlemden çubuğa etkiyen tepki
kuvvetini, kablodaki kuvveti ve A mafsalındaki tepki bileşenlerini hesaplayınız.
Download