Kalite Müh.Giriş

advertisement
DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU
DERSİN ADI
Öğretim Türü
:
:
MFS 401 Sınırlı Seçmeli Sosyal I (Kalite Mühendisliğine Giriş)
Örgün + İkinci Öğretim
Öğretim Elemanı :
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTAN
Oda Numarası
161
:
Görüşme Saatleri :
Pazartesi 16.00-17.00
Dersin Tanımı
İstatistiksel yöntemler kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için firmalara güçlü
:
Çarşamba 16.00-17.00
araçlar sağlar. Bugünün uluslararası rekabetinde başarılı olan firmalar çalışmaların
kalitesini iyileştirmek için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanmaktadırlar. Bu
derste kalitenin yükseltilmesinde ve kontrolünde uygulanan çeşitli istatistiksel
yöntemler ve toplam kalite yönetimi incelenecektir.
Amaç ve Hedefler :
Ders, öğrencilere istatistiksel deney tasarımı, istatistiksel süreç kontrolü, ve toplam
kalite yönetimi hakkında giriş mahiyetinde bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.
İstatistiksel deney tasarımı, kalite kontrol diyagramları, süreç yeterliliği analizi,
kabul örneklemesi ve toplam kalite yönetimi gibi konular hakkında temel düzeyde
bilgi vermek dersin amaçları arasındadır.
Yardımcı Kaynaklar: 1. Gümüşoğlu, Ş., İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi
Araçları, Beta Basım Yayın, 2000.
2. Bircan, H. ve Özcan S., Excel Uygulamalı Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 2003.
DERS PLANI
1. ve 2. HAFTA : Çok Değişkenli İstatistiksel Deney Tasarımı
3. ve 4. HAFTA : 2k Faktöriyel Deneyler
5. ve 6. HAFTA : Kalite Kontrolünde Kullanılan Bazı İstatistiksel Teknikler
7. ve 8. HAFTA : Kalite Kontrol Diyagramları
9. ve 10. HAFTA : Süreç Yeterliliği Analizi
11. HAFTA
: Kabul Örneklemesi
12. - 14. HAFTA : Toplam Kalite Yaklaşımı
DEĞERLENDİRME :
Vize 1: Dönem içinde yapılan 50 dakika süreli sınav.
Vize 2: 3. haftadan sonra ders içinde yapılan kısa (yaklaşık 15 dakika) süreli
sınavlar (quizler). Quizlerin ortalaması alınarak 2. vize notu belirlenecektir.
Final: Dersler bittikten sonra yapılan 100 dakika süreli sınav.
Başarı notu = 0.70 x (vize ortalaması) + 0.30 x (final sınavı).
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirildikten sonra bağıl sisteme göre ilan
edilecektir.
Download