Uluslarası İktisat-I - Yıldız Teknik Üniversitesi

advertisement
Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Uluslararası İktisat I Ders Planı
Dr.Feride Doğaner Gönel
Ofis Saatleri:Pazartesi 13:30-15:00
veya randevu almak için bana e-posta atınız.
e-posta:[email protected] veya [email protected]
(Yukarıdaki e-posta adresini kullanarak dersle ilgili sorularınızı bana sorabilirsiniz)
Dersin Tanımı
Bu derste malların ve faktörlerin uluslararasındaki değişimi reel yönleri ile ele alınmakta,
uluslararası ticaret ve faktör hareketlerinin neden ve sonuçları analiz edilmektedir. Temel
konular: Uluslararası ticaretin nedenleri (faktör donanımları, teknoloji gibi…) ve ilgili teoriler
ticaretten kazançlar, uluslararası ticaret politikaları (tarifler, kotalar vs..), ticaret politikalarının
etkileri
Kullanılacak Kaynak
Dominick Salvatore, International Economics, 7th edition, NewYork :John
Wiley&Sons,2001. Derste yaygın olarak bu ders kitabı kullanılacaktır. Bölüm sonu
problemler de dahil olmak üzere, belirlenmiş bölümler ile ilgili her şeyden sorumlu
olacaksınız.
Önerilen Kaynak
Paul Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics, Theory and Policy, 5th
edition, NewYork, Addison-Wesley Publishing,2000
Ek Kaynaklar
Dersle ilgili olduğu düşünüldüğünde, zaman zaman ek okumalar önerilebilir. Bunun yanında
şu web sitelerini de sıklıkla kullanacaksınız. http://www.imf.org, http://www.worldbank.org
ve http://www.tcmb.gov.tr http://www.unctad.org http://www.wto.org Bu sitelerin herhangi
birinden dünya ticareti ve dünya ekonomisinin genel gidişi veya bu konuda yapılan akademik
çalışmalara, son haberlere ulaşabilirsiniz.
Ders Gereksinimleri
Ders dönemi boyunca iki vize bir final sınavı yapılacak ve bir dönem ödevi verilecektir.
Mazeret sınavı bir tane olarak ve dönemin sonunda yapılacaktır.(sınava girmek için bölüm
sekreterliğinden ilgili resmi doküman temin edilmelidir ya da sağlığınızla ilgili mazeretinizin
olduğu belge dersin öğretim üyesine verilmelidir). Sadece bir mazeret sınavı yapılacak,
buradan alınan not girilmemiş diğer tüm sınavlar için geçerli olacaktır. Dönem ödevi için
1500-2000 kelimelik bir çalışma hazırlanması gerekmektedir. Çalışma konusu 23 Ekim
Pazartesi gününe kadar seçilmelidir. Ödev konularının seçilmesinde, konu tekrarlarının önüne
geçilmesi amacıyla dersin öğretim üyesinin oluru mutlaka alınmalıdır. Spesifik herhangi bir
konuda birden fazla çalışma kabul edilmeyecektir. Vaktinde verilmeyen konu önerileri ve
tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecek ve öğrenci dönem ödevinden sıfır (0) alacaktır.
Ödevlerin başarı değerlendirmesinde en önemli kriter, ödevin her yönüyle size ait olmasıdır.
Çalışmalar 29 Aralık 2006 Cuma tarihine kadar teslim edilecektir.(geç verilen çalışmalar
kesinlikle kabul edilmeyecektir)
Notlandırma: Notlar sınavların ağırlıklandırılmış ortalaması ile dönem ödevi performansına
göre belirlenir. Nihai not şu şekilde hesaplanmaktadır: I. Vizenin %20’si, II.Vizenin %20’si,
dönem ödevinin %20’si ve final sınavının % 40’ı.
Derslere Katılım: Zorunlu olmasa da, kuvvetle tavsiye edilir. Dersin hocası zamanında derse
geliyorsa, öğrencilerden de aynısını yapmaları beklenir.
Başarı için Öneriler: 1) Düzenli olarak dersleri takip etmek, 2) Kitaba bağlı kalmak ve kitabı
düzenli okumak, problemleri çözmek, 3) Verilen ek materyalleri, Türkçe ve İngilizce güncel
yayınları okumak. Özellikle tavsiye edilen materyalleri düzenli okumayı kuvvetle tavsiye
ederim.
Haftalık Ders Konularının Planı:
1. Hafta: Uluslararası İktisat Nedir?
2. Hafta: Uluslararası İktisadın Standart Teorisi
3. Hafta: Uluslararası İktisadın Standart Teorisi, Ticaretten Kazançlar
4. Hafta: Teklif Eğrileri
5. Hafta: Faktör Donanımı ve Heckscher-Ohlin Teorisi
6. Hafta: Faktör Donanımı ve Heckscher-Ohlin Teorisi
7. Hafta: Aksak Rekabet ve Yeni Ticaret Teorileri
8. Hafta: Muhtemel I. Vize Haftası*
9. Hafta: Büyüme ve Ticaret
10. Hafta: Uluslararası Ticaret Politikası
11. Hafta: Uluslararası Ticaret Politikası
12. Hafta: Muhtemel II. Vize Haftası*
13. Hafta: Küreselleşme ve Uluslararası Faktör Hareketleri, Çok Uluslu Şirketler
14. Hafta: Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği
15. Hafta: Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği
*Vize tarihleri İktisat Bölümü tarafından açıklanacaktır.
Download