VBS

advertisement
Vize Bilgi Sistemi (VBS)
Türkiye'de bulunan Schengen devletlerinin konsoloslukları, 25 Eylül 2014’den başlayarak Vize Bilgi
Sistemi’ni (VBS) kullanacaktır.
VBS, kısa süreli vizede (180 günlük zaman dilimi içinde 90 güne kadar) Schengen Devletleri arasında
veri alışverişi için kullanılan merkezi bir veritabanıdır. Ana amaç güvenliğini artırmak amacıyla dış
sınırlardaki kontrolleri ve vize başvuru prosedürlerini kolaylaştırmaktır. VBS, tüm dünyada kademeli
olarak Ekim 2011 itibarıyla kullanılmaya başlamıştır.
Belli bir ülkede VBS sisteminin kullanılmaya başlamasının, o ülke vatandaşlarının kısa sureli
Schengen vizesine ihtiyaçları olup olmamasına hiçbir etkisi yoktur. Başvuru sahiplerinin, Schengen
vizesi için başvuru yaptıklarında biyometrik verilerini (parmak izi ve sayısal fotoğraf) vermeleri
gerekecektir. Sadece birkaç dakika süren işlem, basit ve güvenilirdir. Biyometrik veriler, Schengen
vizesi başvuru formundan elde edilen verilerle birlikte, VBS merkezi veritabanına kaydedilecektir.
Biyometrik teknolojiden faydalanılması, bazı durumlarda, prensip olarak giriş hakkı olanların girişinin
ya da vize talebinin reddedilmesine yol açabilen kimlik hırsızlığına karşı güvenliği arttıracak ve sahte
kimlikleri engelleyecektir. VBS, seyahat belgelerini daha güvenilir hale getirmek için AB'de yaygın
olarak kullanılmaktadır (örneğin: diplomatik pasaport sahipleri de dahil olmak üzere, AB
vatandaşlarının pasaport hizmetlerinde).
Bu nedenle, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren, ilk kez vize başvurusu yapacak kişiler, parmak izi
vermek amacıyla başvuruda şahsen bulunacaklardır. Müteakip başvurularda, 5 yıl boyunca parmak izi
VBS’de kayıtlı başvuru dosyasından kopyalanabilecektir.
Şu durumlar için parmak izi verme mecburiyeti söz konusu değildir:
* On iki yaşından küçük çocuklar;
* Fiziksel olarak parmak izi alınmasının mümkün olmadığı kişiler;
* Devlet Başkanları, Hükümet üyeleri ve beraberlerindeki eşleri, resmi bir amaçla üye ülke hükümetleri
tarafından ya da uluslararası kuruluşlar tarafından davet edildikleri takdirde kendilerine eşlik eden
resmi heyet üyeleri.
VBS merkezi veri tabanı son derece güvenlidir ve saklanan veriler yüksek veri koruma standartlarına
uygun olarak işlenecektir. Vize verilmiş ise vizenin bitiş tarihinden itibaren ya da vize temdit edildi ise
vizenin yeni bitiş tarihinden ya da Schengen vize makamları tarafından alınan olumsuz karar
tarihinden itibaren en fazla 5 yıllık süre için veri VBS’de saklanır.
Herkes, kendisiyle ilgili olarak VBS’e kaydedilen veri hakkında, veriyi sisteme kaydeden Schengen
Devletiyle iletişime geçme hakkına sahiptir. Herkes, kendisiyle ilgili hatalı verinin düzeltilmesini ya da
yasadışı olarak elde edilmiş verinin silinmesini talep edebilir.
Halen pek çok ülkede sorunsuz bir şekilde işleyen bu yeni sistem, beraberinde veri güvenliği
konusunda en yüksek standardı ve şeffaflığı da getirmektedir. Aynı zamanda uzun süreli vize
alınmasını da kolaylaştırmaktadır.
Download