Katkılı Aljinat Hidrojel Kürelerinden Kontrollü Protein Salımı

advertisement
24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak
Katkılı Aljinat Hidrojel Kürelerinden Kontrollü Protein Salımı
H. Kaygusuz, F.B. Erim
Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 34469 Maslak İstanbul
Aljinat doğadan elde edilen ve toksik özellik taşımayan bir polisakkarittir. Aljinat biyopolimeri
iki değerli katyonlar varlığında jel oluşturur. Bu jeller, aljinatın biyouyumlu özelliği sayesinde
gıda ve tıpta pek çok kullanım alanını bulmuştur. Mevcut kullanımının yanında, kontrollü ilaç
salımı alanında da uygulamaları görülmektedir.
Çalışmamızda, kalsiyum aljinat küreleri çeşitli katkı maddeleriyle (polisakkarit, kil,
nanoparçacık) güçlendirilerek, aljinat kürelerin içine, proteinle birlikte ilave edilen katkıların
proteinin kürelerden salım hızına etkisi incelenmiştir. Küreler XRD, SEM gibi yöntemlerle
karakterize edildikten sonra; şişme, ilaç hapsetme verimi gibi özellikleri incelenmiştir. Model
ilaç-protein olarak seçilen sığır serum albümininin (bovine serum albumin, BSA) yapay mide
ve bağırsak sıvılarına salımı gerçekleştirilmiştir. Salımın takibi spektrofotometrik yolla
yapılmıştır. Hem jelin güçlendirilmesi, hem de ilacın katkı üzerine adsorpsiyonu sebebiyle,
proteinin mide ve bağırsak sıvılarına salım hızı düşürülmüştür.
Download