Değerli BİLGİ`liler, Son günlerde sizlerden gelen

advertisement
Değerli BİLGİ’liler,
Son günlerde sizlerden gelen yoğun bir takım sorular üzerine, daha önce haberini
verdiğimiz “BİLGİ’de Yeşil Elektrik” konusunda bilgilendirici nitelikte bazı detayları
sizinle paylaşmayı uygun gördük. Kısaca Yeşil Elektrik, hidroelektrik, rüzgar,
jeotermal ve güneş enerjisi gibi kaynaklardan doğaya karbon salımı olmaksızın
üretilen elektriktir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, FİNA Enerji ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 Şubat
2010 tarihi itibariyle, tüm kampüslerinde yeşil elektrik kullanarak çevre konusunda
önemli bir adım atmıştır. Bu adım aynı zamanda, BİLGİ’nin yeşil elektrik kullanılan
kampüsleri Kuştepe, Dolapdere ve Santral’in önümüzdeki günlerde evsahipliği
yapacağı çevre, sürdürülebilirlik ve enerji odaklı akademik ve sosyal faaliyetlere
de temel oluşturmaktadır. Yapılan anlaşma doğrultusunda BİLGİ’nin enerji tüketiminde, önemli bir tasarruf sağlanarak ekonomiye de katkıda bulunması
öngörülüyor. Bu girişim ayrıca, karbon salınımını önleyerek çevreye ilişkin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmenin yanısıra BİLGİ’nin küresel
sorumluluğu konusunda da önemli bir örnek teşkil etmektedir.
Fina Enerji Holding A.Ş, İzmir ili, Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar Köyü mevkiinde,
Düzova 15 MW RES üretim lisansıyla, rüzgar enerjisinden elektrik üreterek ulusal
şebekeye aktarmaktadır. Bilindiği üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üreten santraller, fosil yakıt kullanan santraller ile karşılaştırıldığında sera
gazı salımı yapmayan ve sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu projelerdir. 15 MW
Kurulu gücünde yıllık 53.000 MWh elektrik üretim kapasiteli Düzova RES Elektrik
Santrali, havayı, yer altı su kaynaklarını, toprağı kirletmeyen, bölgesel kalkınmaya,
teknolojik bilgi transferine ve temiz enerji kaynakları ile ilgili farkındalığa katkıda
bulunan bir projedir.
Bilgilerinize Sunarım,
Prof. Dr. Halil Güven
Rektör
Download