ELEKTRİK DEVRELERİ DÖNEM ÖDEVİ Ödevin amacı Öğrenci, bu

advertisement
ELEKTRİK DEVRELERİ DÖNEM ÖDEVİ
Ödevin amacı
Öğrenci, bu ödevle, temel elektriksel devre elemanlarıyla tasarlamış olduğu devrelerin diferansiyel denklemlerle çözümlemesini
yaparak ilgili devre elemanlarının farklı girdi parametrelerine bağlı olarak nasıl bir davranış gösterdiğini yapacağı araştırmalar
sonunda anlayacak düzeye gelecektir.
Ödevin konusu
Temel devre elemanlarına örnek olarak direnç (R), kondansatör (C) ve endüktans (L) verilebilir. Kondansatör ve endüktans
zaman bağımlı devre elemanlarıdır.
Direnç (R), kondansatör (C) ve endüktans (L) devre elemanlarının devrede kaç adet kullanılıp kullanılmadığı, bu elemanların
devreye seri ya da paralel bağlanıp bağlanılmadığı ve devrenin DC veya AC kaynaklardan beslenip beslenilmediği ilgili devrenin
işlevine göre değişkenlik gösterdiği varsayılarak, tasarlanmış olan devrelerin çözümlemesi sadece diferansiyel denklem
yaklaşımı kullanılarak yapılacaktır.
Diferansiyel denklemlerle devre çözümlemesi yapılırken, hangi tip diferansiyel denklem kullanılacağına, örneğin,
doğrusal/doğrusal olmayan, homojen/homojen olmayan, adi(bayağı)/kısmi ve birinci/ikinci mertebeden denklem gibi kavramlara
hazırlanacak olan raporda özellikle açıklık getirilecektir. Ayrıca, olası farklı devre tasarımları (6-10 arası farklı devre
tasarımları olabilir) yapılarak, devrelerin çözümlemelerinin nasıl yapılacağı hazırlanacak olan raporda detaylı bir şekilde
anlatılacaktır. Aşağıda olası bazı seçenekler verilmiştir:


Seri/paralel R-C, R-L ve R-L-C devreleri.
Devrelerin geçici ve kararlı (yatışkın) durum davranışları.
Ödevin savunması
Her öğrenci, telafi haftasında, daha sonradan açıklanacak olan gün ve saatte hazırlamış olduğu dönem ödevinden hem yazılı
hem de sözlü sınava girecektir. Sözlü ve yazılı sınavda ödevle ilgili en az bir soru sorulacak ve verilen herhangi bir devrenin
öğrenci tarafından çözümlemesi yapılarak elde edilen sonuçların doğruluğu, http://www.falstad.com/circuit/index.html
bağlantısında verilen Java programlama dilinde yazılmış açık kaynak kodlu programla (circuit.jar çalıştırılabilir dosyasıyla) ilgili
devrenin simülasyonu (benzetimi) da yapılarak teyit edilecektir.
01.10.2013
Bekir DİZDAROĞLU
Download