Analog Elektronik Devreleri Dersi Projesi 2013/Güz

advertisement
Analog Elektronik Devreleri Dersi Projesi 2013/Güz
Bu proje kapsamında bir işlemsel kuvvetlendirici tranzistor seviyesinde tasarlanacak,
tasarlanan kuvvetlendirici ile de bir aktif süzgeç gerçeklenecektir. Kuvvetlendirici yapısında
herhangi bir kısıt olmayıp mevcut çalışmalardan da (makale, kitap, bildiri vb) faydalanılabilir.
Tasarım ve benzetim SPICE ile yapılacaktır.
KISIM 1
Projenin ilk aşamasında bir geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA) tasarlanacaktır. Simetrik
yapıda tasarlanacak kuvvetlendiricinin özellikleri aşağıdaki gibidir:
Açık çevrim kazancı (Kv) >75 dB (100kHz’de)
Geçiş iletkenliği
> 5mA/V
Tranzistor
CMOS
Teknoloji
0.18, 0.35 veya 0.50 μm
*Devre tasarımında DC özellikler yönünden bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak kullanılacak
teknolojiye göre kutuplama değerlerinin sınırları aşmamasına dikkat edilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.
Raporda olması gerekenler:
 Düğümlerdeki DC akım ve gerilim değerleri (Ekran görüntüsü olarak)
 Devrenin giriş ve çıkış akım aralığını gösteren grafikler (Farklı giriş akımları için
çıkışın durumu) (DC Sweep)
 Devrenin kazanç-bant genişliği grafiği (dB olarak)
 Devrenin faz değişimi grafiği ile kararlılığı konusundaki analizi (Bode eğrileri)
 Devrenin giriş ve çıkış empedansları (frekansa ve giriş gücüne göre, karmaşık sayı
olarak)
 Devrenin büyük işaret cevabı (Darbe ve büyük genlikli sinüs)
KISIM 2
OTA başarılı bir şekilde tasarlandıktan sonra devre ile bir aktif bant geçiren süzgeç tasarımı
yapılacaktır. Kerwin-Huelsman-Newcomb (KHN) yapıda 2. dereceden tasarlanacak süzgecin
tasarım adımları şu şekildedir:
1. Kuvvetlendiricinin kararlı çalıştığı orta frekans bandından bir nokta süzgecin merkez
frekansı olarak belirlenecek
2. Kerwin-Huelsman-Newcomb (KHN) yapı dikkate alınarak süzgecin parametreleri (Q,
kazanç vb) ve kullanılacak devre elemanları belirlenecek
3. Devrenin kazanç-bant genişliği grafiği SPICE ile hazırlanarak süzgecin çalıştığı bölge
gösterilecek
Proje Teslim Tarihi: 20 Aralık 2013, 17:30
Sorularınız için Araştırma Görevlisi Osman Ceylan’a danışabilirsiniz.
Oda:1206 / Çarşamba 13:30-17:30, [email protected]
Download
Study collections