Slayt 1 - Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

advertisement
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
BIL 317 İLERİ VERİTABANLARI
Lab 1
Mekansal Veri Tabanı Nedir?


Mekansal nesnelere ait verileri saklayabilen ve
sorgulayabilen veri tabanlarına mekansal veri
tabanı denir.
Mekan bilgisi, nokta, çizgi ve poligon olarak
tutulabilir.
Mekansal Veri Tabanı Nedir? (2)


Tipik veri tabanları nümerik ve karakter veri
tiplerini anlayabilirken, mekansal veri tabanlarında
mekansal veri tipleri analiz edebilir. Bu veri tiplerine
geometri yada özellik (feature) denir.
Standart veri tabanı
 varchar,

integer, real, date, . . .
Mekansal veri tabanı


point, linestring (X1, Y1, [Z1], ...Xn, Yn, [Zn])
polygon, multipoint, multilinestring, multipolygon
Mekansal Veri
Haritalar
Uydu görüntüleri
3B Modeller
Hava Fotoğrafları
GPS
Mekansal Veri Modelleri

CBS’de konumsal veriler; vektörel veri modeli
(vector data model) ve hücresel veri modeli (raster
data model)’i ile modellenebilir.
Mekansal Veri-Vektörel




Noktalar, sabit alanların çok küçük boyutlu şekillerini;
çizgiler, süreklilik ve alan özelliği gösteren yine çok küçük
boyutlu coğrafi varlıkları;
poligonlar, homojen yapıya sahip bütünlük gösteren coğrafi
varlıkları temsil eder.
Şu tip sorgulamalar yapılabilir:




Bütün insanların rahatça erişebileceği bir hastane nereye
yapılabilir?
A köyünü çevreleyen yolun adı nedir?
X ve Y arazileri birbirine komşu mudur?
Haydarpaşa-Adapazarı treni Kocaeli’nin hangi ilçelerinden kaçar
metre uzunlukla geçer?
Mekansal Veri-Raster





Raster gösterim, aynı coğrafi özelliklerin çekilmiş bir
fotoğrafı gibidir.
Raster veri daha çok vektörel özelliklere ayrılamayan
bilgileri göstermek için kullanılır.
Farklı renklere sahip kare biçimindeki kutucukların
(gridlerden) bir araya gelmesiyle bütün bir görüntü
oluşmaktadır.
Ancak raster gösterim, bilgisayarın belleğinde vektörel
tekniğe göre daha fazla yer kaplar.
Boyut büyütüldüğünde görünüm bozulur, bilgi kaybı olur.
Mekansal Veri Tabanı Örnekleri








Acil durum yönetimi,
Çevresel etki analizleri,
Navigasyon,
Şehirleşme analizi,
Ulaştırma ağı izleme sistemleri,
Suç izleme,
Konumsal hizmetler,
GoogleEarth, . . .
Mekansal Veri Tabanı tasarlanabilecek
yazılımlar








ArcInfo
ArcView GIS
Smallword
Oracle Extension for handling Spatial Data
PostgreSQL
MapInfo
GeoMedia
Grass
PostgreSQL





Veritabanları için ilişkisel modeli kullanan
ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veritabanı
yönetim sistemidir.
PostgreSQL aynı zamanda iyi performans veren,
güvenli ve geniş özellikleri olan bir Veri Tabanı Yönetim
Sistemi'dir.
Hemen hemen tüm UNIX ya da Unix türevi işletim
sistemlerinde çalışır.
Ayrıca NT çekirdekli tüm Windows sistemlerde de
çalıştırılabilir.
PostgreSQL ücretsiz ve açık kodludur.
PostGIS


Coğrafi nesneler için PostgreSQL’e destek veren
açık kaynaklı bir yazılımdır.
PostgreSQL’ e mekansal veri tabanı olma özelliği
katan bir eklentidir.

PostgreSQL ve postGIS kurulumu
 http://revenant.ca/www/postgis/workshop/installation
.html

PosstgreSQL’e ısındırma
 http://revenant.ca/www/postgis/workshop/creatingd
b.html

Sorgulamalar/Queries
Download