JFM 6321 Öğretim Yılı Yarıyılı Grup(lar) Dili Teori Uyg. Lab. ECT

advertisement
FORM 1.1
DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME FORMU
Dersin Adı : Mekansal Veri Altyapısı
Öğretim Yılı Yarıyılı
Grup(lar)
Kodu : JFM 6321
Dili
Teori
Uyg.
Lab.
ECTS
Kredi
7
Dersin Türü
Temel
Bilimler
Temel
Mühendislik
Seçimlik
Meslek
Seçimlik
Sosyal
Ön Koşul Dersleri
Koordinatörü
Öğretim
Üyeleri/Elemanları
Doç.Dr. Fatmagul BATUK
Amacı
Mekansal veri yapısı karar verme teknolojilerinde önemli bir bileşen olarak
karşımıza çıkmaktadır.E-Devlet uygulamalarında kullanılan verilerin yüzde 80 inin
mekansal veri olduğu göz önüne alındığında önemi anlaşılmaktadır. Bu dersle
mekansal verinin temel özellikleri,bileşenleri,dünyadan uygulamalar örneklerine yer
verilmesi amaçlanmıştır.
Kazandıracağı Bilgi
ve Beceriler
Öğrenciler ders sonunda mekansal veri yapısı kullanımını kavrayacaklarıdr.
Yararlanılacak
Kaynaklar (Basılı
veya baskıya hazır
ders notları dahildir)
ISO/TC 211, 2003, 19100 standartları, www.isotc211.org
OpenGIS, 2002, www.opengis.org
Bossler, J.D., Manuel of Geospatial Science and Technology, Taylor &Francis, 2001
Nebert, D. D., Developing Spatial Data Infrastructure, The SDI Cookbook, 2001
Ödev ve Proje
Konuları
Öğrenciler ilgili konularda sunum çalışması hazırlamaktadırlar.
Laboratuar,
Uygulama Konuları
Bilgisayar Yazılımları
Diğer Etkinlikler
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Teorik Dersler
Adedi
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Adedi
Ağırlığı(%)
Dönem İçi Sınavlar
Dönem İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem
Kontroller
Ödevler
1
40
Ara Teslim
1
İçi
Ağırlığı(%)
FORM 1.1
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb.)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Final Sınavı
1
Diğer
Formlar İnşaat Müh. Böl. Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
2
60
FORM 1.2
DERSİN İŞLENİŞ PROGRAMI
Dersin Adı
Mekansal Veri Tabanları
Öğretim
Üyesi/Elemanı
Doç.Dr. Fatmagul Batuk
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
Giriş,
Geometrik Veri modelleri: vektör veri yapıları
raster veri yapıları,
vektör ve raster veri yapılarının karşılaştırılması
Semantik veri modelleri
Hiyerarşik veri tabanı
ağ veri tabanı, ilişkisel veri tabanı, objeye (nesneye) yönelik veri tabanı
8. Hafta
veri tabanlarının karşılaştırılması
9. Hafta
CBS'de mekansal veri tabanı tasarımı
10. Hafta
Kavramsal tasarım, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım
11. Hafta
Veri tabanı yazılımları
12. Hafta
Sorgulama dilleri
13. Hafta
Mekansal veri tabanlarında yeni eğilimler.
14. Hafta
Öğrenci sunumları
15. Hafta
Öğrenci sunumları
3
FORM 1.2
4
Download