İkincisi: Âlem-i İslâm`ın bu mübarek vatanın

advertisement
Sorularlarisale.com
"İkincisi: Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine
karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için
matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime
ihtar edildi." İzah eder misiniz?
"İkincisi: Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek
şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için, matbuat lisanıyla
konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi."(1)
Türkiye, Osmanlının bakiyesi olduğu için Alem-i İslam’ın potansiyel bir lideri ve bir
rehberi mesabesinde, sair İslam milletleri ise onun manevi birer çocukları
hükmündedir. Çoluk çocuk perişan olunca mesuliyet ve beklenti anne ve babaya
biner, yani ondan bir yardım ve ondan bir çözüm beklenir. Osmanlının yıkılması ile
komünizm her tarafta tahribat yapıp her tarafta dinsizlik yangınını yaymasından
dolayı İslam alemi babaları hükmünde olan Türkiyeden bir halaskar, bir necat
beklentisi içine girmiştir.
Türkiye de ise o dinsizlik hareketinin başka bir versiyonu ve boyutu hükmettiği için,
İslam aleminde Türkiyeye karşı şiddetli bir itiraz ya da küsmek hasıl olmaya
başlamış veya başlama kabiliyetine karşı Risale-i Nurlar hem o dinsiz hareketlere
karşı hem bu şiddetli itirazlara karşı bir set olmuştur.
Bir dönemde emperyalist kuvvetler İslam alemine "Türkler İslam'dan çıktı" diye
propaganda yapıp İslam alemini Türklerden soğutmaya çalışmışlardır. Halbuki
insanlığın ve İslam aleminin halaskarı ve kurtarıcısı yine bu mübarek milletin
sinesinden ihsan-ı İlahi tarafından çıkarılmıştır ki, bu halaskar ve kurtarıcı Risale-i
Nurlardır.
Bahsi geçen yerin son kısmındaki şu ifadeler bu manaya işaret ediyor:
"Acaba bu yirmi sene zarfında imân-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir
surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı; bu dehşetli
asırda, acip inkılâp ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur'ân'ını ve
imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?"(2)
Dipnotlar:
page 1 / 2
(1) bk. Mektubat / Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den Bir Mektup
(2) bk. a.g.e.
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download