Muhakemat`ı Küliyat`tan kabul etmeyenler var

advertisement
Sorularlarisale.com
Muhakemat'ı Küliyat'tan kabul etmeyenler var. Kitabın
başında, Risale-i Nur Külliyatı'ndan yazmadığını iddia
edip, hüccet olarak kabul edilemeyeceğini söylüyorlar.
Bu konuda ne dersiniz?
Muhakemat, "Eski Said" dönemine ait bir eser. Meseleleri gayet veciz ve cevami-ül
kelim (Az kelimeyle çok mana ifade etme) şeklinde halletmiş. İçindeki bilgiler
Külliyat'ın bir kısmını özetller mahiyettedir.
Hatta bu kitapta bulunupta Risalelerde bulunmayan konular da var; Unsuru'lBelağat gibi.. Bu ve diğer eserler Risale-i Nur Külliyatı'nı yazmaya bir basamak
olduğu kanaatindeyiz.
Risale-i Nurlar Kur'an-ı Azimüşşana tam olarak ayine olmasından; nasıl ki Kur'an'da
Mekkî ve Medenî ayetler var . "Mekki ayetler" gayet veciz; "Medeni ayetler"
ise, muhataplar değiştiğinden tafsilatlıdır. "Eski Said'in" muhatapları ekseriyetle
dar dairedeki ilmi seviyesi yüksek bir kaç talebeden ibaret olduğundan, fazla
tafsilata girmezdi. Müşkil konuları gayet kısa ve öz şekilde hallederdi.
"Yeni Said'in" muhatapları ise artık dar dairedeki mahdut birkaç şahıs değil, belki
bütün alemi İslam, hatta bütün insanlıktı, diyebiliriz. Bu yüzden meseleler daha
ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. İşarat-ül İ'caz, Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat
gibi eserleri, Risale-i Nur'un bir fidanlığı, çekideği şeklinde düşünürsek, Külliyat da o
çekirdeklerin ağaç olmuş şeklidir. Bu üç eser her ne kadar "Eski Said" döneminin
mahsulü olsalar bile, Risale-i Nurların mütemmimi, tamamlayıcısıdırlar.
Muhakemat gibi bir eserin üzerinde "Risale-i Nur Külliyatından" şeklinde bir ifade
yazılmamış diye, "bu eser külliyattan değildir" demek yanlış olur,
düşüncesindeyiz.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download