Şimdi dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle

advertisement
Sorularlarisale.com
"Şimdi dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle
ilişiyorlar. O korku, Risale-i Nur lehine dönecek
inşâallah." İzah eder misiniz?
"Aziz, sıddık, mübarek, metin kardeşlerim,"
"Sizin leyle-i Beratınızı ve gelen leyâli-i Ramazan-ı Mübarekenizi
tebrik ederiz. Cenab-ı Hakka yüz binler şükür olsun ki, Risale-i Nur
kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i
dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler teslim-i
silâh ediyorlar. Hâfız Ali'nin dediği gibi, korkuları pek ziyadedir.
Şimdi, dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O
korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşaallah."(1)
Dinsizlerin, dinin inkişaf edip yayılmasından korkması, dinsizlik mesleklerine olan
taraftarlığından değil, dini yanlış telakki etmelerinden dolayıdır. Dini, dünyayı men
eden bir tutuculuk olarak algılıyorlar. Oysa İslam dünyayı değil dünyanın işe
yaramaz, insana zarar veren yönünü men ediyor.
Yani bütünü ile dünyayı ve lezzetleri terk et demiyor, sadece insana zararlı olan
haramları terk et diyor. Bu yanlış telakki ve korku zamanla tadil olacak ve Risale-i
Nurların hem onların sinelerine girmesine hem de geniş kitlelere yayılmasına bir
vesile olacak inşallah.
O korkunun, Risale-i Nur lehine dönmesini biz bu şekilde anlıyoruz.
(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (107. Mektup)
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download