Risaleler sadece iman esaslarından mı

advertisement
Sorularlarisale.com
Risaleler sadece iman esaslarından mı bahsediyor,
yoksa fıkhi meselelerin bazısı Risalelerde mevcut
mudur; bu durumu nasıl anlamalıyız?
Risale-i Nur'un iman esaslarını konu edinmesi galibendir, yoksa mutlak anlamda
değildir. Yani, Risale-i Nurlar iman ağırlıklı bir tefsirdir, yoksa diğer hususlardan hiç
bahsetmiyor demek yanlış olur.
Risale-i Nurlarda iman ve ahlak galiptir. Ama bunun yanında, diğer İslam ilimlerinin
önemli hususları veya usule dair noktaları da izah edilmiştir.
Mesela; Muhakemat tefsir usulüne dairdir, Sünuhat, Münazarat, Tuluat gibi kitaplar
siyaset, sosyoloji ağırlıklıdır; İşaratül İ’caz belagat ve hitabet ağırlıklıdır; Mektubat'ta
manevi ve tasavvufi konular çokça işlenmiştir, muhtelif yerlerde zekat, namaz, oruç,
gibi İslam’ın şartlarının hikmetlerinden bahsedilmektedir. On Dokuzuncu Mektup ve
Yirmi Dördüncü Söz'de Hadis usulü hakkında çok önemli kaideler verilmektedir vs...
Daha bunun gibi birçok ilim ile ilgili can alıcı noktalar, Risale-i Nur'da verilmektedir.
Bazı meşrebi dar, yada kendi dar mizacı ile meselelere bakan kardeşlerimiz, Risale-i
Nurları, belli başlı noktalara hapis ediyorlar. Risale-i Nur, sadece o noktalardan
teşekkül ediyormuş gibi hareket ediyorlar. Bu da, ister istemez dışarıdaki insanlara
farklı yansıyor. Hatta bu noktada ifrat eden bazıları Risale-i Nur'u Sözler, Mektubat,
Lem'alar, Şualar ve Lahikalar olarak kabul edip, sair eserleri pek nazara almıyorlar.
Bunun sebebi, o eserlerin ilmi ve derin gitmesidir.
İman, ibadet ve ahlak içindir, yoksa iman hakikatlerini talim etmenin bir anlamı
olmaz. Kök; gövde içindir, gövde de meyveler içindir.
İslam'da, kök imandır, gövde ibadettir, ahlak ise meyvedir. Bu üçü ahenk ve uyum
içinde olmaz ise, denklem bozulur. Bu yüzden, Risale-i Nurlar bu ahenk ve denklem
üzere gitmiştir. Biz bu üçlüden birisini nazara verirken, diğerlerini ihmal edersek,
ahenk ve denklem bozulur, hem itiraza hem de taassuba düşeriz.
Üstad, ibadet ve ahlakın tarif ve şeklini, İslam kaynaklarına havale etmiştir, hikmet
ve hakikatini ise; bu zamanın ilcaatına göre kendi işlemiştir. Bunlardan bahsetmesi,
iman esasları konusunun dışına taşması anlamına gelmez.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download