Pdf`sini İndir - Risale Online

advertisement
Risale Online
Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/baska-mesleklerekarsi-hareket-tarzi]
Risale-i Nur Risale-i Nur Mütalaası İhlâs
Soru
Başka Mesleklere Karşı Hareket Tarzı
Dokuz emirden birincisinde geçen "Başka mesleklerin adaveti ve başkaların tenkisi, onun
fikrine ve ilmine müdahale etmesin. Onlarla meşgul olmasın." kısmını izah edebilir misiniz?
Cevap
Bahsi geçen yer şöyledir:
"Müsbet hareket etmektir. Yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka
mesleklerin adâveti ve başkaların tenkîsi, onun fikrine ve ameline müdâhale etmesin, onlarla
meşgul olmasın." (20. Lema)
Başkalarını kötüleyerek veya eksiğini göstererek kendisi veya mesleği için değer ve kıymet
kazanmaya çalışmak hatadır. Başkalarına karşı düşmanlıkla hareket edilmesi de ihlasa zıt
bir şeydir. Yapılması gereken, kendi mesleğinin ve gittiği yolun güzelliklerini ve
hakkaniyetini anlatmak ve göstermek olmalıdır.
Burada dikkat edilirse Üstadımız Müsbet hareketin tanımını yapıyor. Ehl-i hidayet ve
diyanet, ehl-i ilim ve tarikat kendi mesleklerinin güzellikleriyle İslam’a hizmet etmeliler.
"Benim mesleğim şöyledir, biz şu güzellikleri bundan dolayı yaparız" gibi kendi
mesleklerinin güzelliklerini anlatabilirler.
Fakat bir meslek sahibinin başka meslek sahipleri hakkında; "onların şöyle şöyle hataları
var, bu hatalarından dolayı onlara bir türlü muhabbet besleyemiyorum, neden bizim gibi
sayfa 1 / 2
değiller, onların kıymeti bizden çok düşüktür vb." gibi ifadelerde bulunup, şeytanın
tuzaklarına yakalanırlarsa başka mesleklere adavet ve düşmanlık beslerler. Maalesef bu
durumda İhlas ile ilgili önemli bir emre uyulmamış olur ve netice olarak Müslümanlar arası
ittifaka zarar gelir.
Böylece; Tefekkür ve ilimle iştigal etmesi gereken hak meslek sahipleri kıymetli vakitlerini
kıymetsiz işlere sarf edip zamanlarını israf ederler. Üstadımız bu emirle meslek sahiplerine
önemli bir ikazda bulunuyor.
sayfa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download