tc sağlık bakanlığı türkiye halk sağlığı kurumu sağlık sisteminin

advertisement
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ
KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN
İSTİHDAM DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 - 31.05.2020
İşin Adı: Veri Tabanı Uygulama Uzmanı
Başvuru Numarası: THSK/2015/CS/L.2.20.1.2/IC/4
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 05.02.2016
Son Başvuru Tarih ve Saati: 22.02.2016 tarihinde saat 18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi
Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları
eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir
kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve
danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda istihdam
edilmek üzere Veri Tabanı Uygulama Uzmanı danışmanlık hizmeti alınacaktır.
Danışman Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler
İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna
göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Mart 2016 içinde
başlatılması planlanmaktadır.
Beklenen Hizmetler:
•Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi ve gerekli veritabanı
iyileştirilmesinin sağlanması,
•Mevcut yazılımları incelemek, karşılaşılacak sorunları çözmek ve yazılım
geliştirilmesi için seçenekler belirlemek,
•Bilgi İşlem metotları kullanarak iş ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
•Kurumun iş ihtiyaçlarını analiz etmek, her daire başkanlığının ihtiyacı olan
raporları var olan ve oluşturulacak veri tabanlarından almak onlara uygun
ara yüzler yazmak,
•Kurum ihtiyaçlarını, fiyat ve zaman gibi kıstasları temel alarak en üst
düzeyde sistem ihtiyaçlarını üretmek
•Yazılacak yazılımlara üst düzey tasarımları yapmak,
•Sistemin mevcut durumu, tasarlanan hali ve bu detaylı tasarım ve kurulum
süreci içerisinde ihtiyaç duyulacak gelişmeleri uygulamak ve sistemin
tutarlılığını korumak, kullanıcıların bu vizyona adaptasyonunun sağlanarak
mühendislik bakış açısı kazandırmak,
•İhtiyaçların, yazılım ve diğer yollarla en iyi şekilde karşılanıp
karşılanmadığını ve mevcut bileşenlerin en iyi şekilde kullanılıp
kullanılmadıklarını belirlemek amacıyla karlılık analizlerini yapmak,
•Tasarım ve kurulum mühendisleri ve ikincil sistem mimarlarıyla görüşerek,
tasarım ve kurulum aşamalarında karşılaşılabilecek sorunların temel mimari
kavramlar, kullanıcı ihtiyaçları ve diğer kısıtlar uyarınca çözülmesini
sağlamak,
•Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak,
•Uygulamalarda yer alan performans problemlerini analiz ederek
geliştirmeler sağlamak,
•Uygulamalarda oluşan problemleri çözmek ve sürece müdahil olmak,
•Mevcut veri tabanlarının bakımlarının sağlanarak, yedeklerini almak,
•Tüm WEB tabanlı ve WEB service uygulamalarının geliştirilmesi ve
performansın artırılması, gelişen yazılım teknolojilerinin İdareye
kazandırılması yönünde yoğun çaba göstermek,
•Mevcut geliştirilmiş ve tedarik edilecek uygulamalarda da analiz, tasarım
ve kodlama yönünde de katkı sağlamak,
•Danışman bu görevleri Bilgi Teknolojileri Koordinatörünün
koordinasyonunda ve yazılım uzmanları ile beraber gerçekleştirecektir.
Geliştirilecek olan standartların uygulamaya alınması, eğer gerekiyorsa yasal ve
mevzuatla ilgili düzenlemelerinin yapılması tanımlanan işin kapsamındadır.
Danışmanlık hizmeti kapsamında, işin başarısı, sürdürülebilirliği ve tutarlılığı
adına, danışman tarafından önerilen önlemlerin alınması ve bu çerçevede
alınması gereken idari kararlar da Danışmanın sorumluluğunda değildir.
Aranılan Nitelikler:
•Yazılım geliştirme konularında en az 3 yıllık deneyim
•Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak; (Bilgisayar
Bilimleri veya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir. )
•İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.
•Microsoft .Net - C#/ MS Reporting Services, J2EE - JAVA ve Oracle
Forms/Reports, Builder - PL/SQL platformlarında kurumsal yazılım
geliştirmiş olmak,
•Yazılım mimarisi geliştirme, veritabanı tasarımı, uçtan uca uygulama
geliştirme ve uygulamaya alma konusunda deneyimli olmak, tercihen
kullanıcı eğitimleri vermiş olmak,
•Güncel (MsSQL, Oracle) veritabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve
ilişkisel veritabanı mantığına hakim olmak, en az 5 yıllık deneyim.
•Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirmiş ve ,
Windows Servisleri konusunda deneyimli olmak,
•Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak,
•Mobil teknolojileri kullanmış olmak
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun adayları,
yukarıda belirtilen hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet
etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen adaylar, aranılan nitelikleri ne
oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya
uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası,
adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren
bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 22.02.2016tarihinde saat 18.00'a kadar
aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011
baskısı
Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı
Kılavuzunda belirtilen
prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri
bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Adres:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Adnan Saygun Caddesi No: 55
N Blok Satınalma Birimi Oda No: B.16
06100 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: [email protected]
Download