Meme kanseri dünyada en sık görülen ikinci, kadınlarda ise açık ara

advertisement
Meme kanseri dünyada en sık görülen ikinci, kadınlarda ise açık ara en sık görülen
kanserdir. 2012 GLOBOCAN verilerine göre dünyada 1,67 milyon yeni meme kanseri olgusu
gelişmiştir. Dünya genelinde bölgeler arasında insidans oranlarında yaklaşık 4 kat fark
bulunmakta olup Asya ve Afrika’ da 27/100.000, Avrupa’ da 96/100.000’lık insidansa sahiptir.
Ölüm nedenlerine bakıldığında ise dünyada kanser nedenli ölümlerde 5. Sırada, kadınlarda;
Gelişmekte olan ülkelerde en sık kansere bağlı ölüm nedeni, gelişmiş ülkelerde ise akciğer
kanserinden sonra ikinci ölüm nedenidir. 2012’de Dünyada 522.000 kadın meme kanseri
nedeniyle hayatını kaybetmiştir Ülkemizde ise meme kanseri kadınlarda en sık görülen
kanser olup insidansı 45,9’dur.
Ülkemizde meme kanseri taramaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim (KETEM)
birimlerinde yürütülmektedir. KETEM’ler ilk olarak 1998 yılında kurulmaya başlanmış olup
günümüzde her ilde en az bir KETEM bulunmaktadır. Meme kanseri taramalarına katılım
oranlarını ve taramaların etkinliğini arttırmak amacıyla son yıllarda mobil mamografi cihazları
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Ayrıca Merkezi Raporlama uygulamasıyla da tarama
mamografisi raporlarının standardizasyonu ve kalite denetimleri sağlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda hedefimiz; Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun ve tek
elden yürütülen bir tarama programının yerleştirilmesi ve her bireyin tek tek takibi, eğitimi
ve farkındalık oluşturulmasıdır. Böylece meme kanserinden ölümlerin azaltılması, yaşam
kalitesinin arttırılması ve iş gücü kaybının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak;
-
40-69 yaş arası kadın iseniz Meme Kanseri tarama programı için KKMM (Kendi Kendine
Meme Muayenesi) ve Mamografi ,
30-65 yaş arası kadın iseniz Rahim Ağzı Kanseri tarama programı için HPV-DNA,
50-70 yaş arası kadın veya erkek iseniz Kalın Bağırsak Kanseri tarama programı için
Gaitada Gizli Kan taramalarınızı yaptırmak için başta Süleymanpaşa KETEM veya Çorlu
KETEM olmak üzere Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize bekliyoruz.
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download