KETEM Kuruluş ve Taşınm - Kanser Daire Başkanlığı

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı : 23776858 / 010
Konu: KETEM Kuruluş ve Taşınması
……………………………VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Başkanlığımıza gönderilen illerin yeni KETEM kurma veya yer değişiklik talepleri
incelenmekte olup, kuruluş ya da taşıma aşamalarında aşağıda belirtilen hususlara göre hareket
edilmesi gerekmektedir;
Öncelikle kurulacak veya taşınacak KETEM’lerin, vatandaşlar için ulaşımı kolay ve
hastanelerden bağımsız yerlerde kurulması esastır. Kurulan KETEM’lerin meme, serviks ve
kolorektal kanser taramaları için gerekli fiziki alt yapıya (Mamografi odası, muayene odaları ve
eğitim salonları) sahip olması ile birlikte kronik hastalıklar, tütün ve obezite ile mücadele, kadın
ve üreme sağlığı gibi temel konularda hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmasına özen
gösterilmelidir.
Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Bakan a.
Kurum Başkanı
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz!
Bu belge
5070 sayılı
elektronik
imza kanuna göre güvenliTel:
elektronik
ile imzalanmıstır.
KANSER
DAİRE
BAŞKANLIĞI
0 312 imza
565 6036
Faks: 0312 565 60 92 İrt: 0 312565 60 01
Evrakın
elektronik
imzalı
suretine
http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden
9b554172-150c-4d61-9280-dd4b08a381b6
ile erişebilirsiniz.
İlkiz sok. No: 4 Kat: 1–2 Sıhhiye-ANKARA
web:kanser.gov.tr
e-mail: kodu
[email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards