2013 KANSER TARAMALARI İSTATİSTİKLERİ Kanser Daire

advertisement
2013 KANSER TARAMALARI İSTATİSTİKLERİ
Kanser Daire Başkanlığı tarafınca her yıl yapılan tarama analizleri tamamlanmıştır. Buna
göre, yurt geneli taramalarımızda 2012 yılı ile kıyaslandığında, 2013 yılında;
 Meme kanseri taramaları yurt genelinde %9 artış göstererek bir milyon yediyüzbine;
 Rahim ağzı kanser taramaları da %23 oranında artarak yaklaşık iki buçuk milyona
ulaşmıştır.
Bu rakamlar ile Türkiye’de 2013 yılı içerisinde kanser tarama sayılarında tarihi rekora
ulaşılmış ve yıllık hedef nüfusun önemli bir kısmının taramaları tamamlanmıştır.
Ekim 2013 tarihinde 81 ilde başlatılan kolorektal kanser taramalarına da vatandaşlarımız
tarafınca kısa sürede yoğun ilgi gösterilmiş ve beş yüz binin üzerinde vatandaşımıza kolon
kanseri taraması yapılmıştır.
KETEM’lerde yapılan kanser taramaları da 2012 yılı ile kıyaslandığında
 Mamografi sayısı %63 artış ile iki yüz kırk bine,
 Smear sayısı ise %40 artış ile üç yüz bine yükselerek bir rekor kırmıştır.
KETEM’lerde yapılan taramalarda binlerce kanser ve kanser öncüsü lezyon teşhis edilmiş, bu
olguların meme kanserinde %75’i, serviks kanserinde de %95’den fazlası da erken evrede
(Evre 0, 1 ve 2) teşhis edilmiş ve vatandaşlarımızın hayatı kurtarılmış ve pek çok ciddi
tedavilerin de önüne geçilebilmiştir.
Kanser taramalarımızın coğrafik bölgelere göre ve illere göre, KETEM ve KETEM dışı olmak
üzere, gerek toplam tarama sayıları, gerekse de hedef nüfusa göre tarama oranlarının detaylı
analizleri devam etmektedir. En başarılı illerimiz, KETEM’lerimiz ve taramalara katkı
sağlayan Aile Hekimlerimiz Ulusal Kanser Haftasında duyurulacaktır ve 81 İl Kanser Tarama
Faaliyetleri Tek Tek gözden geçirilecektir.
Elbette bu başarılarda ülkemizin her bölgesinde hizmet veren sevgili aile hekimlerimizin,
TSM ve KETEM çalışanlarımızın önemli katkıları mevcuttur. Üstün başarılarından ötürü tüm
sağlık personellerimizi gönülden kutlarız. Ayrıca tarama programlarını destekleyen tüm sivil
Toplum Örgütlerimize ve katılım gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür ederiz.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards