1-7 Nisan 2015 Kanser Haftas_ Bas_n B_lteni

advertisement
1-7 NİSAN KANSER HAFTASI BASIN BÜLTENİ
Dünyada en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen, kişinin yaşam süresini
önemli ölçüde kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen öldürücülüğü yanında bıraktığı
sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok
ağır kayıplara neden olan "kanser hastalığı" ölümler arasında kalp hastalıklarından sonra
ikinci sırada yer alır. Kanser %90 oranında çevresel, %10 oranında ise kalıtsal genetik
faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında da tütün ürünlerinin kullanımı,
sağlıksız beslenme ve obezite, alkol ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle
ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde
tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın
önemi artmaktadır.
Kanser bir hücre hastalığıdır. Normal yapısı değişmiş hücrelerin, anormal kontrolsüz
çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanser vücudun tüm doku ve
organlarında gelişebilir. Kansere neden olan iki çeşit tümör vardır. Ortaya çıktıkları yerde
kalan, etrafa ve uzak organlara yayılmayan tümörlere iyi huylu tümörler, ortaya çıktıkları
bölgeden çevreye yayılan, kan ve lenf damarları ile uzak organlara giderek orada da hastalık
yapan tümörlere de kötü huylu tümörler veya kanser denir.
Dengesiz beslenme, sigara, alkol, çevresel kirlilik, besinlerdeki katkı maddeleri, çok
fazla tuz tüketilmesi, uzun süre güneşe maruz kalmak, radyasyon, hepatit gibi virüslerin yol
açtığı bazı hastalıklar ve genetik yatkınlık kanseri oluşturan başlıca nedenlerdir.
Kanserle mücadele uzun soluklu bir maratondur ve ekonomik güç, siyasal istikrar ile
birlikte halkımızın da aktif katılımını gerektirmektedir.
Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en
sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme ve rahim ağzı, hem erkek hem de kadınlarda
ise bağırsak kanseri geliyor. Sağlıklı kişilerde belirli
aralıklarla yapılacak olan kanser taramalarıyla (muayene ve
tetkiklerle) kanserin erken dönemde fark edilmesi
mümkündür. Bu nedenle tüm dünyada her yıl 1-7 Nisan
tarihleri arasında kanser hastalığının önemine ve kanserden
korunma konusunda alınacak önlemlere vurgu yapmak
amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.
Kanser konusundaki temel hedefimiz toplumda farkındalığı
sağlayarak toplum bilincinin oluşmasını sağlamaktır.
Kanserle mücadele konusunda KETEM’lerin (Kanser Erken
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) taramalara ve
eğitimlere
aralıksız
devem
etmesi
verimlilikleri
arttırmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün her konuda
desteğiyle KETEM’de Toplum Tabanlı Taramalar ücretsiz
olarak yapılmaktadır. KETEM’lerimizde “Erken Teşhis
Hayat Kurtarır!” prensibiyle 40-69 yaş kadınlara Meme Kanseri Taraması, 50-70 yaş
kadın ve erkeklere Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanseri Taraması ve 30-65 yaş
kadınlara Rahim Ağzı Kanseri (HPV-DNA) Taraması yapılmakta ve aynı zamanda
Sigarayı Bıraktırma Destek Tedavisi Programı danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak
verilmektedir
Tekirdağ ilimizde de KETEM Birimimiz Devlet Hastanesi 2. Kısım bahçesinde hizmet
vermektedir. Ayrıca Kolorektal ve Serviks Kanseri Kanser Taramaları tüm Aile
Hekimlerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Kanser Taramaları için bu gün bir saat yarın bir
Hayat
Dr. Haci Bayram ZENGİN
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü
Download