Sonuç Raporu

advertisement
TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU
SONUÇ RAPORU
28 ARALIK 2016
Türkiye-Gine İş Forumu, Gine Cumhurbaşkanı Alphe Condé ve Gine Kamu-Özel Sektör
İşbirliği ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı İbrahima Kassory Fofana ve T.C. Milli
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Burak Gören'in ev sahipliğinde 28 Aralık 2016
tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Balıkçılıktan, bilişim teknolojilerine kadar pek çok
sektörde faaliyet gösteren yatırımcıların katılım gösterdiği toplantıya 350'ye yakın Türk ve
Gineli iş insanı katıldı. Toplantıya katılan resmi yetkililer, tarım, enerji, madencilik, altyapı,
bilişim, telekomünikasyon sektörlerinde yatırımlara odaklanan Gine, Türk yatırımcıları
Gine'deki fırsatları keşfetmeye davet etti.
Gine Cumhurbaşkanı Alphe Condé, Gine'de konut ve traktör alanlarında Türkiye ile işbirliği
çerçevesinde yatırımların yapılacağı açıklamasında bulundu. Her iki hükümetin isteğinin
Türk iş adamlarını teşvik etmek olduğunu belirten Condé, Gine'nin sahip olduğu pazarın AB
ve ABD, Afrika'nın diğer ülkelerine erişiminin çok kolay olduğunu belirtti. İki rakamlı büyüme
oranına ulaşabilmek için her yıl 1,5 milyar ABD Dolarlık yatırım yapılması ihtiyacına vurgu
yapan Condé, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ticaret ve ekonomik alanlarda da gelişmesini
istediklerini söyledi.
1
Gine Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı İbrahima Kassory
Fofana, bu iş forumu ile aktif olarak yabancı yatırımların desteklenmesinin amaçlandığını
hatırlattı ve etkinliğin kazan-kazan prensibi çerçevesinde yatırım ilişkilerini arttıracağını
umduklarını belirtti. Bakan Fofana, ekonomik işbirliğine hizmet etmek adına finansman, bilgi
birikimi ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye'nin ekonomik modelini örnek aldıklarını söyledi.
Fofana,IMF'nin Gine için 2017'de %5,5 büyüme tahmini olduğunu belirtti. Madencilik
alanında işletmede sıkıntıları olduğunu belirten Fofana, tarımda ve enerjide potansiyelin çok
yüksek olduğunu vurguladı. Gelecek 10 yılda Gine'yi Afrika'daki yabancı yatırımların kavşağı
yapmak istediklerini belirten Fofana, Türkiye'nin de ortaklıkta ilk sırada yer almasını
umduklarını söyledi.
2
T.C. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, iki ülke arasındaki 50-60 milyon ABD Dolarlık dış
ticaret hacminin gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirtti. Bakan Yılmaz, turizm, eğitim,
tarım, madencilik ve enerji alanlarında işbirliği sözleşmesinin imzalandığını hatırlattı ve "İş
adamlarımızı Gine'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu. Bakan
Yılmaz, Türk Hava Yolları'nın 1 ay sonra direkt uçuşlara başlayacağını da açıkladı.
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin ilk aşamada 250
milyon ABD Dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlattı. Vardan, "Türkiye-Gine İş
Konseyini kurmakla sadece iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye
çalışmayacağız, aynı zamanda bilhassa çevre ülkelerle ilişkileri de geliştirmeye gayret
göstereceğiz. İlaveten, bilhassa finans kaynakları açısından, zengin ülkelerden sizin ve çevre
ülkelerdeki yatırımlar için kaynak teminine de çalışacağız" dedi. DEİK Başkanı Vardan, DEİK
bünyesinde "Sahraaltı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesini" başlattıklarını
3
vurguladı. Vardan, "Bu projemizi 2017 yılında Afrikalı ortaklarımızla uygulamaya sokacağız.
Türkiye'nin teknik birikimi ile Afrika'nın yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek
elektrik üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle Afrika'da yaşayan insanların
refahının ve Afrika ekonomilerinin rekabet gücü artacağını düşünüyoruz"dedi.
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Burak Gören, DEİK olarak konseyin Türkiye ayağını
hızla oluşturduklarına dikkat çekti. Gören, Türkiye'nin Gine ve Afrika için bir şans olduğunu,
250 milyon ABD Dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını umduklarını ve bu yönde faaliyetler
yapacaklarını belirtti.
Gine tarafından katılım gösteren firmalara ilişkin bilgiye http://www.deik.org.tr/contentsfileaction-13848 bağlantısından ulaşabilirsiniz.
4
Gine Genel Ekonomik Durum
2011
2012
2013
2014
2015
GSYİH (milyon$)
5,1
5,6
6,2
6,5
7,1
Kişi Başı GSYIH ($)
437
484
535
535
523*
REEL GSYİH Büyüme
%3,9
%3,8
%2,3
%0,4
%-0,3
Dış Borçlar (milyon $)
3,4
1,3
1,4
1,4
1,5*
Enflasyon Oranı (%)
21,4
15,2
11,9
9,7
9,1
-1000
-1616
-1336
-1205
-1198
Cari İşlemler Dengesi
(%)
Kaynak: IMF, BMI / *Tahmini
Gine Dış Ticaret Verileri
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
2010
1.895.623
2.618.823
4.514.446
-723.200
2011
1.776.459
1.952.503
3.728.962
-176.044
2012
2.139.157
2.038.874
4.178.031
100.283
2013
1,514,086
1,942,971
3.457.057
-428.885
2014
1,946,668
2,509,210
4.455.878
-562.542
2015
1,573,675
2,138,648
3.712.323
564.973
HACİM
DENGE
DENGE
Kaynak: ITC Trade Map
Türkiye İle İkili Ticaret Verileri
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
2010
27.688.635
2.654.914
30.343.549
25.033.721
2011
39.184.252
1.953.584
41.137.836
37.230.668
2012
54.748.052
4.803.401
59.551.453
49.944.651
2013
126.860.399
12.518.245
139.378.644
114.342.154
2014
66.295.492
5.408.925
71.704.417
60.886.567
2015
65.037.000
3.820.000
68.857.000
61.217.000
Kaynak: TÜİK
5
Faydalı Adresler
T.C. Konakri Büyükelçiliği
Büyükelçi: Hatice Nur Sağman
Adres: Taouyah (à côté de l’Hôtel Riviera) Conakry, Guinée
Telefon: 00224 62 163 05 05
E-posta: [email protected]
Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Büyükelçi: Daouda Bangoura
Adres: Kançılarya: Uğur Mumcu Sok. No: 76 G.O.P Ankara
Telefon: 0090 312 436 86 76
Faks: 0090 312 436 86 77
E-posta: [email protected]
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
Adres: RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 34394 Levent/İstanbul
Telefon: 0090 212 339 5070
Faks: 0090 212 270 3092
E-posta: [email protected]
6
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards