31 Ocak 2017 İstanbul TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE

advertisement
31 Ocak 2017
İstanbul
TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE FIRSATLAR, ZORLUKLAR VE
İŞBİRLİKLERİ İSTANBUL’DA ELE ALINDI
Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 31 Ocak 2017
tarihinde İstanbul’da düzenlendi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa’nın Dış Ticaret,
Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile DEİK
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın açış konuşmaları ile başlayan toplantının moderatörlüğünü,
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Sani Şener gerçekleştirdi. Toplantıda Türk ve Fransız iş
örgütü ve iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, işbirliği fırsatlarını ele aldı.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Fırsatlar, Zorluklar ve İşbirlikleri” alt başlığında düzenlenen
Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında gerçekleştirdiği açış konuşmasında,
Türkiye ile Fransa arasında belirlenen ortak hedefin 20 milyar Avro olduğunu, ancak her iki ülkenin
kuracağı ortaklıklar sonucunda bu rakamın kat ve kat yukarıya çıkabileceğini söyledi. Türkiye’nin
dünyadaki en iddialı teşvik programlarından birini uygulamakta olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakanı
Zeybekci, sağlık, ulaştırma, eğitim sektörleri başta olmak üzere, birçok alanda Türkiye’nin dev
yatırımları yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir ‘fırsatlar ve imkanlar ülkesi’ olduğunu
belirten Ekonomi Bakanı, teknolojik gelişim açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan
Fransa ile ortaklığını ve işbirliğini artırması gerektiğini söyledi. 2017 yılında Gümrük Birliğinin
güncellenmesi ile beraber Türkiye ile AB’nin tam bir ekonomik entegrasyona gideceğini ifade eden
Bakan Zeybekci, kamu alımları, hizmetler sektörü ve tarım sektörlerinin de Gümrük Birliğine dahil
edilmesi ile beraber, Fransa açısından önemli fırsatların oluşacağını sözlerine ekledi.
Fransa’nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet
Sekreteri Matthias Fekl ise yuvarlak masa toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada,
ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve canlandırılması açısından
önemli olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini
vurgulayan Devlet Sekreteri Fekl, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecinin
başlamasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar
sonucunda Türkiye-Fransa JETCO mekanizmasının da modernize edilmesine karar verildiğini ifade
eden Fekl, oluşturulan çalışma grupları ile JETCO mekanizmasına operasyonel bir işleyiş
kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Geleneksel sektörler dışında, sağlık, sağlık turizmi,
finansal hizmetler sektörü gibi farklı alanlarda iki ülke arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade
eden Devlet Sekreteri Matthias Fekl, Fransa’ya daha fazla Türk yatırımının çekilmesi için, süreçlerin
basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması noktalarında gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.
Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad
Vardan ise, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi’nin DEİK’in en eski ve en köklü İş Konseylerinden biri
olduğunu söyledi ve İş Konseyinin her iki ülke iş dünyası lehine olumlu sonuçlar doğuran etkin ve
sürdürülebilir bir platform niteliğinde olduğunu belirtti.
Türkiye ve Fransa’nın ekonomik, ticari, siyasi, stratejik ve tarihi açıdan birbirine tamamlayan yakın
iki ülke olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, geçtiğimiz iki yılda Türkiye ve Fransa’nın
yaşanan terör olayları sebebiyle bir ‘kader ortaklığı’ yaşadığını da belirtti. Türkiye ve Fransa’nın
ortak sorunlarına, ortak cevap ve çözüm bulması gerektiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan,
ekonomik ve ticari ilişkilerdeki senkronizasyonun başarıyla devam ettiğini, 2016 yılı sonu itibariyle
ikili ticaret hacminin 13 milyar Avro’ya ulaştığını belirtti. DEİK Başkanı Vardan, 2014 yılında
belirlenen 20 milyar Avro ticaret hacmi hedefine henüz ulaşılmadığını, bu çerçevede Türk ve
Fransız iş dünyası temsilcileri ile girişimcilerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu; başta Afrika, Orta
Asya, Ortadoğu ve İran olmak üzere, farklı coğrafyalarda ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmaları
gerektiğini söyledi. 2017 yılında her iki ülkeyi seçimlerin beklediğine işaret eden DEİK Başkanı
Vardan, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi konusunda Fransa’nın ve
Fransız iş dünyasının desteklerini beklediklerini söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Download