Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/607-4640
GENEL DUYURU MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 21/05/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. 10. ÇİÇEK FESTİVALİ HAKKINDA.
2. TÜRKİYE BENİN 2. EKONOMİ FORUMU HK.
3. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
4. BÜYÜK BÖLGE İŞ GÜNLERİ FUARI HK.
5. KAMERUN 15. ULUSLAARASI ECZACILIK FORUMU HK.
6. COM (2013) 78 SAYILI TASLAK MEVZUATI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/607-4640
GENEL DUYURU MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 21/05/2014
1. 10. ÇİÇEK FESTİVALİ HAKKINDA.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 20.05.2014 tarih ve 43310254 sayılı yazıda;
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya Çiçek Festivali’nin 10. su bu yıl 23-24Mayıs
2014 tarihleri arasında Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret
Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Expo 2016 Antalya Ajansı, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Akdeniz Üniversitesi, Süs Bitkileri İhracatçıları
Derneği,Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri Derneği, Peyzaj Mimarları Odası, Antalya
Çiçekçiler Odası’nın ortak organizasyonuyla gerçekleştirileceği,
Çiçek Festivalinin amaçları arasında çiçek sektörünün ulusal ve uluslararası alanda
tanıtılması ve bu alana yönelik ilginin arttırılması yer almaktadır. Festival bünyesinde yer alan
etkinliklerle bu yıl çiçeğin etkili bir tanıtımının sağlanması hedeflenmektedir. EXPO 2016
Antalya temasının etkin olarak işleneceği festivalde her yıl olduğu gibi Festival Korteji
düzenlenecek ayrıca Cumhuriyet Meydanında çiçek dizayn gösterisi, peyzaj düzenlemeleri ve
çeşitli tanıtım etkinlikleri yapılacağı belirtilmektedir.
2. TÜRKİYE BENİN 2. EKONOMİ FORUMU HK.
Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir
yazıda ilk olarak 12 Aralık 2013’te düzenlenen “Türkiye-Benin Ekonomi Forumu”nun
2.sinin 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) himayesinde
başkent Cotonou’da düzenleneceği ve bahse konu Forum’un her iki ülke özel sektör
temsilcilerinin tanışmalarına, ticari bağlantılar ile ortaklıklar kurumlarına vesile olmasının
arzu edildiği iletilmektedir.
3. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
İİB Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda;
26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bolu, Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Yalova illerinde
Ekonomi Bakanlığı ve İİB Genel Sekreterliği işbirliğinde aşağıdaki link vasıtasıyla detayları
verilen "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenleneceği iletilmektedir.
http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-ekonomi-bakanligi-iib-isbirligi-ile-dis-ticaretbilgilendirme-seminerleri.html
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/607-4640
GENEL DUYURU MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 21/05/2014
4. BÜYÜK BÖLGE İŞ GÜNLERİ FUARI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden iletilen yazıya atfen; 18-19 Haziran 2014 tarihlerinde Lüksemburg’da
KOBİ’ler odaklı ‘’Büyük Bölge Ġş Günleri b2b Fuarı’’ düzenleneceği ve söz konusu fuarın
Lüksemburg ile komşuları Fransa, Almanya ve Belçika’nın sınırdaş bölgelerinin oluşturduğu
büyük bölge ile iş ilişkileri kurmak isteyebilecek Türk şirketlerinin katılabilecekleri
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu fuara ülkemizden bu yıl Gebze Ticaret Odası’nın katılacağının
öğrenildiği, ayrıca 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Lüksemburg’a ziyaret edecek olan
KOSGEB heyetinin de 18 Haziran 2014 tarihinde fuarı ziyaret edeceği bildirilmektedir.
Bahse konu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.gr-businessdays.com adresinden
ulaşılabilmektedir.
5. KAMERUN 15. ULUSLAARASI ECZACILIK FORUMU HK.
Kamerun Yaounde Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen
yazıda; 2000 yılından bu yana her yıl çeşitli Afrika ülkeleri kentlerinde gerçekleştirilen ve
ilaç, medikal ekipman, eczacılık, laboratuar ve depo-dağıtım alanlarında etkinlik gösteren
bölgesel ve uluslararası firmaların katılımlarıyla düzenlenen Uluslararası Eczacılık
Forumu'nun 15.sinin 4-6 Haziran 2014 tarihleri arasında Kamerun'un başkenti Yaounde'de
düzenleneceği ve konuya dair ayrıntılı bilgilerin http://www.fpiyaounde2014.com web
sayfasından temin edilebileceği belirtilmektedir.
6. COM (2013) 78 SAYILI TASLAK MEVZUATI HK.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Avrupa
Birliği’nde dolaşımda olan tüketici ürünleri güvenliğinin geliştirilmesi ve gıda dışı tüketici
ürünleriyle ilgili piyasa gözetiminin artırılmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan COM(2013)78 sayılı Yönetmelik Taslağı’nın, Avrupa Parlamentosu
(AP) tarafından kabul edildiği ve AB’de ürün güvenliğine dair eşit şartların oluşturulması ve
tüketici ürünleri güvenliğinin sağlanması amacıyla AP tarafından kabul edilen mevzuat
önerisiyle, üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalar için belirlenen kurallar ve yükümlülüklerin
uyumlu hale gelmesi, piyasa gözetimine dair yürürlükte olan mevzuatın tek bir çerçevede
toplanması, ürün tanımlama ve izlenebilirlik prosedürlerinin geliştirilmesi, ulusal piyasa
gözetimi kurumları arasındaki işbirliğinin koordine edilmesi, AB’de güvenli olmayan
ürünlere dair mevcut bildirim prosedürlerinin kolaylaştırılması ve AB Erken Uyarı Sistemi
(RAPEX) ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi ve İletişim Sistemi arasındaki etkileşimin
artırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/607-4640
GENEL DUYURU MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 21/05/2014
Yazıda devamla, AP tarafından onaylanan söz konusu Tüketici Ürünleri Güvenliği
Direktifi’nin, AB’de halihazırda yürürlükte bulunan 2001/95/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği
Direktifi ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden ürünlere dair 87/357/EC sayılı
Konsey Direktifi’nin yerini alacağı ve söz konusu mevzuatın 2015 yılından itibaren ulusal
piyasa gözeticileri tarafından uygulanabilmesi için önerinin Konsey tarafından onaylanması
gerektiği bu kapsamda, konu ile ilgili olarak Komisyon tarafından yayımlanan basın
açıklamasına
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-432_en.htm?locale=en
internet
sitesinden erişim imkanın mevcut olduğu ifade edilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards