Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/553-4317
GENEL DUYURU-MUHTELİF KONULAR
Bursa, 09/05/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. İRAN DIŞ TİCARET MEVZUATI HK.
2. REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
3. DAİB İHRACAT BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
4. TÜBİTAK 1512 DESTEK PROGRAMI 2014 ÇAĞRI DUYURUSU HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/553-4317
GENEL DUYURU-MUHTELİF KONULAR
Bursa, 09/05/2014
GENEL KONULAR
1. İRAN DIŞ TİCARET MEVZUATI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen yazıya
atfen; İran’ın 2014 yılı ithalat vergisi oranları ve dış ticaret mevzuatına İran Sanayi, Maden ve
Ticaret Bakanlığı Ticaretin Geliştirilmesi Kurumu’nun aşağıda yer alan web adresinden
ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.
Web Adresi: http://eng.tpo.ir/index.aspx?siteid=5&pageid-1933
2. REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Türk Eximbank'tan (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) alınan 02.05.2014 tarihli yazıda;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama
Talimatı” kapsamında Bankalarına tahsis etmiş olduğu 11 milyar ABD Doları tutarındaki
reeskont limiti dahilinde hem döviz (karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan
Reeskont Kredisi'nde sektörün talepleri dikkate alınarak firmalarımızın ihracat taahhüt
yükümlülüklerini nakit blokajın yanı sıra avalli bono veya banka teminat mektubu ile
teminatlandırmalarına imkan verecek düzenlemeler yapıldığı belirtilerek,
Kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir
Şubesi'ne yapılması hususu bildirilmektedir.
Not: Reeskont Kredisi Uygulama Esasları'na ve programın işleyişine yönelik "Sıkça Sorulan
Sorular”a http://www.eximbank.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
3. DAİB İHRACAT BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda;
Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve DAİB Genel Sekreterliği organizasyonu ile,
Van'da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın
artmasına, Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu
konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla,
16 Mayıs 2014 Cuma günü 14.30 - 17.30 saatleri arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası Erek
Konferans Salonu'nda;
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/553-4317
GENEL DUYURU-MUHTELİF KONULAR
Bursa, 09/05/2014
- İhracatta sağlanan devlet yardımları
- Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve
TURQUALITY'nin desteklenmesi ile yurt dışı birim, marka, tanıtım ve tasarım destekleri
- Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş
desteği, çevre maliyetlerinin desteklenmesi,
- Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,
- İş dünyası için ticari bilgiye erişim,
konularının işleneceği bir "Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Katılmak isteyen üyelerimizin DAİB Genel Sekreterliği ([email protected] , Faks: 0 442
214 11 89 - 90 - 91) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
4. TÜBİTAK 1512 DESTEK PROGRAMI 2014 ÇAĞRI DUYURUSU HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu’ndan (TÜBİTAK) iletilen yazıya atfen; TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji
ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari değeri
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan
faaliyetlerinin desteklenerek, nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü
olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen AR-GE yoğun
başlangıç firmalarının oluşturulmasının amaçlandığı 1512kodlu ‘’Girişimcilik Aşamalı
Destek Programı’’ 2014 çağrısının açıldığı belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, iş fikri başvurularının 23 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar kabul
edileceği ve özel sektörün de çağrı ortağı olarak girişimcilere destek sağlayacağı bu yılki
çağrının başvuru şartları ve diğer detaylı bilgilere www.tubitak.gov.tr/1512 adresinden
ulaşılabileceği bildirilmiştir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards