mimarlık ve tasarım fakültesi mimarlık bölümü 2014

advertisement
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MİM420 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VIII PROJESİ
TOPLUMSAL DAYANIŞMA MERKEZİ
Toplumsal Dayanışma Merkezi, genel anlamda toplumun gereksinimleri doğrultusunda
kurgulanmış bir paylaşım ortamıdır. Kentin dinamik yapısına paralel olarak kent yaşamında
ortaya çıkan yabancılaşmaya karşı toplumun farklı kesimlerini (bireyi toplumla, grupları
toplumla, sivil toplum kuruluşlarını toplumla buluşturma) belirli çalışmalar, projeler, sosyal,
kültürel, sanatsal etkinlikler, üretim gibi çıktıları topluma yansıyacak konularda bir araya
gelerek kolektif bir gelişim ortamıdır. Merkez, bir paylaşım ortamı olarak bireysel gelişimi
sağladığı kadar bireysel ya da toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve bunu birliktelik ve kolektif
çalışmayla sağlayan bir buluşma yeri ve sosyal yaşam alanıdır. Öğrenme temelli her türlü
üretimin atölyeler ve donanım üzerinden toplumsallaştırıldığı mekanlardır. Bununla birlikte
üretilen değerlerin pazarlandığı bir istihdam alanıdır. Sağlıklı yaşama, sağlıklı yaşlanmaya ve
kuşaklararası etkileşime de ev sahipliği yapacaktır. Toplumsal Dayanışma Merkezi, Eskişehir
kent merkezinde Yunusemre Caddesi’nin her iki yanında Porsuk Çayı kıyısında iki ayrı alanda
yürütülecektir. Suyla hayat bulan bir kentte kıyı kullanımının kent merkezi (Köprübaşı) dışında
bu bölgede de sürdürülmesi, tasarım alanlarının kentsel mekana katılması ve canlandırılması
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bireysel, toplumsal ve kentsel tüm paylaşımlar Toplumsal
Dayanışma Merkezi üzerinden yapılacaktır. Dolayısıyla, hangi alan seçilirse seçilsin her iki proje
alanına yönelik kullanım kararları, kentsel ölçekte ve proje alanı yakın çevre ölçeğindeki veriler
dikkate alınarak yapılacak analizler ve sentez çalışmalarıyla bütünleştirilecek, tasarım da bu
süreçte verilecek kararlar ya da kabullerle şekillenecektir. Alanlar üzerinde yer alan mevcut
yapı/yapıların kullanımına (koruma, restorasyon, müdahale, yok sayma vb.) yönelik tasarruf
tamamen tasarımcıya aittir.
Proje alanı (Porsuk Çayı kıyısı) 1
Proje alanı (Porsuk Çayı kıyısı) 2
2014-15 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MİM420 ADS VIII GÖRÜŞME TARİHLERİ
FORUM
GÖRÜŞME
1. ARA SINAV
GÖRÜŞME
2. ARA SINAV
FİNAL SINAVI
28 ŞUBAT 2015
21 MART 2015
27 MART 2015
11-12 NİSAN 2015
09-10 MAYIS 2015
30-31 MAYIS 2015
FORUM
İLK PROJE GÖRÜŞMESİ
1. ARA SINAV
İKİNCİ GÖRÜŞME
2. ARA SINAV
FİNAL SINAVI
Download