TCMB: Jeopolitik Riskler, Maliyet Unsurları

advertisement
19.01.2016 15:43
TCMB: Jeopolitik Riskler, Maliyet Unsurları, Sadeleşmenin Ertelenmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak ayı olağan Para Politikası
Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirildi.
Buna göre;




Marjinal fonlama oranı yüzde 10.75,
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25,
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5,
Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında
gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme
faiz oranı yüzde 12.25 seviyesinde sabit tutuldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
19.01.2016 15:43
Bir Önceki Aya Göre Değişim
Merkez Bankası tarafından yayınlanan Ocak ayı toplantı sonuç metninde bir önceki aya göre
verilen mesajlarda artan jeopolitik risklere ve maliyet unsurlarına atıfta bulunulurken,
sadeleşme ifadesinin çıkarıldığı görüldü.
Aralık:



Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın da katkısıyla büyüme kompozisyonu net
ihracat lehine değişmektedir.
Bununla birlikte, birikimli döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki
iyileşmeyi geciktirmektedir. Bu çerçevede Kurul, küresel piyasalardaki belirsizliklerin
enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri ile enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki
oynaklıkları dikkate alarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı
duruşun korunacağını ifade etmiştir.
Kurul, küresel para politikalarındaki normalleşmenin başlaması ile birlikte
oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması halinde önümüzdeki toplantıdan
itibaren
para
politikasındaki
sadeleşme
adımlarına
başlanabileceğini
değerlendirmiştir.
Ocak:



Artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat
üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
Bununla birlikte, artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi
sınırlamaktadır. Bu çerçevede Kurul, ücret gelişmelerinin ve küresel piyasalardaki
belirsizliklerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri ile
enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak, gerekli görülen
süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını ifade etmiştir.
Kurul, ayrıca yılın başından itibaren artan küresel oynaklığı ve Ocak Enflasyon
Raporu öngörülerini değerlendirmiştir.
Tarih
TR 2y (%) TR 10y (%) Bench Spread (10y-2y, %) TR CDS (5y, USD) XU 1000 TRY Sepet Kur AOFM (%) TRY/USD Swap (1M, %) TRY İnterbank o/n (%)
22.12.2015 11.08
10.82
-0.26
270
73,102
3.0706
8.91
10.71
10.74
19.01.2016 11.18
11.18
0.00
308
71,590
3.1595
8.90
10.94
10.75
Değişim
0.10
0.36
0.26
38
-1512
0.0889
-0.01
0.24
0.01
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/Bloomberg
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
19.01.2016 15:43
Düşüncemiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcılarının genelinde oluşan
beklentinin aksine bir duruş sergileyerek uygulamakta olduğu para politikalarında
normalleşme yönünde adım atmaktan kaçındı ve yürürlükteki politika faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası daha önce kamuoyu ile paylaştığı
mesajlarda para politikasında normalleşme sürecinin başlatılması için Amerikan Merkez
Bankası (Fed)’nın adım atmasını bekleyeceğini ve akabinde süreci yurtiçi piyasalarda
işleteceğini belirtmişti.
Ocak ayı PPK toplantı sonuç metni ile birlikte resmi olarak sadeleşme ifadesinin yazım
dilinden çıkarıldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere, TCMB yönetimi tarafından Aralık ayında
Ankara’da gerçekleştirilen Ekonomistler Toplantısı’nda bu yönde mesajlar verilmiş ve
oynaklık indikatörlerinin uygun ortam oluştuğuna yönelik sinyal vermesi durumunda bu
adımın atılacağı belirtilmişti. Bu noktada kamuoyu ile paylaşılan mesajlarda VIX ve MOVE
endekslerine atıfta bulunulmuştu.
(Bkz: VIX ve MOVE Endeksleri)
Artan jeopolitik riskler TCMB gündeminde yer almaya başladı. PPK üyeleri tarafından
yapılan değerlendirmede artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki
artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü belirtildi. TCMB tarafından kullanılan
sunum ve hesaplamalarda bölgeye yönelik EUR cinsinden ihracatın artış gösterdiğine dair
bir süredir vurgu yapılıyordu.
Artan maliyet unsurları, küresel piyasalardaki belirsizliklere yer verilen metinde kur
gelişmelerinden bahsedilmedi. Asgari ücrete dair yapılan yukarı yönlü ayarlama ve yeni yıl
zamlarının ardından enflasyona yönelik olası negatif gelişmelerin Kurul tarafından
değerlendirildiği ve çekirdek enflasyon üzerindeki iyileşmeyi sınırlandırdığını görüyoruz.
Aralık 2015 dönemine dair TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde özel kapsamlı
göstergelerden I endeksinin yıllık bazda yüzde 9.51 seviyesinde artış göstermesi ve yıllık
TÜFE’nin (yüzde 8.81) üzerinde hareket etmesi nedeniyle Merkez Bankası’nın daha sıkı bir
para politikası uygulaması gerektiğine yönelik beklentimizi korumaya devam ediyoruz.
Bozulan enflasyon beklentileri ve uygulanan düşük reel faiz politikası nedeniyle Türk lirası
cinsinden varlıkların fiyatlanmasında henüz kalıcı yönde yükseliş hareketinin başladığını
düşünmüyoruz. 14 Ocak tarihinde açıklanan TCMB Beklenti Anketi’ne göre 12 ve 24 ay
sonrasına dair enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 7.92 ve yüzde 7.12 olurken, her iki
veride de bir önceki aya göre yükseliş hareketi takip edildi. Ayrıca, 2y gösterge tahvil faizi ve
enflasyon beklentilerini kullanarak hesapladığımız reel faiz oranı yüzde 1.18 ile son 5 yıl
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
19.01.2016 15:43
ortalaması olan yüzde 1.1584’ün üzerinde seyretmesine rağmen yurtiçi piyasalara yabancı
para girişi gerçekleştirmede sıkıntı ile karşılaşıyoruz.
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen günlük fonlamanın rakamının seviyesi ve
kompozisyon dağılımı kritik önemde olmaya devam edecek. 22 Aralık 2015 tarihinde
gerçekleştirilen PPK toplantısından bu yana Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM)’nin
seyri en düşük yüzde 8.73, en yüksek olarak ise yüzde 8.97 seviyelerinde olurken, günlük
fonlama kompozisyonunda ise Ocak ayında gerçekleşme ağırlıklı olarak yüzde 61
seviyesinde, faiz koridorunun üst bandından yapılan fonlamanın ayı ise yüzde 38 düzeyinde
takip edildi.
26 Ocak tarihinde yapılacak olan Enflasyon Raporu sunumunda gelecek dönem para
politikaları hakkında izlenimler edinmeye çalışacağız. Banka tarafından kamuoyu ile
paylaşılan son sunumda (Ekim 2015) 2016 yılı sonunda oluşacak enflasyonun yüzde 70
olasılıkla, yüzde 5.0 ile yüzde 8.0 aralığında (orta noktası yüzde 6.5) gerçekleşeceği tahmin
edilmişti. Gelecek hafta yapılacak toplantıda yıl sonu enflasyon beklentisinin asgari ücret ve
yeni yıl zamlarının ardından yaklaşık 1 puan yukarı yönde revize edilmesini bekliyoruz.
Merkez Bankası’nın faizlerde aksiyon almak konusundaki çekimser tavrını göz ardı
etmemekle birlikte yukarı yönlü teknik ayarlama yapılmasına yönelik zorunluluk
beklentimizi koruyoruz. 1 hafta vadeli borç verme repo faiz oranının 50 baz puan artış ile
yüzde 8 seviyesine, gecelik (o/n) borç alma faiz oranının ise 75 baz puan artış ile yüzde 8
seviyesine yükseltilmesini ve haftalık repo faiz oranı ile eşitlenmesini bekliyoruz. Ayrıca
gecelik (o/n) borç verme faiz oranında herhangi bir revizyona gidilmeyeceği ve yüzde 10.75
seviyesinin korunacağı kanaatindeyiz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
19.01.2016 15:43
.
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır.
Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download