TR: Dış Ticaret Rakamları, Şubat 16

advertisement
31.03.2016 15:03
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
TR: Dış Ticaret Rakamları, Şubat 16
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 artarak 12 milyar 597
milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.1 azalarak 15 milyar 571 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 32.8 azalarak 3 milyar 165
milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 16, ithalat ise
yüzde 4.8 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride de hem ihracat hem de
ithalat düşüş sergiledi, yüzde 1.1 ve yüzde 11.5.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
31.03.2016 15:03
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılının aynı döneminde yüzde 72.2 ve 2016 yılının
Ocak ayında yüzde 71.0 seviyesinde bulunurken, Şubat ayında yüzde 79.7 seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu yükselişte arındırılmamış serideki ihracat rakamlarının yükselişi etkili
oldu. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 72.0 seviyesinde bulunurken, veri
döneminde yüzde 73.8 düzeyinde gerçekleşti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Trend
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (6 Ay, Ort.)
Ocak 16
Eylül 15
Kasım 15
Mart 15
Mayıs 15
Ocak 15
Eylül 14
Kasım 14
Temmuz 15
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2001-
Temmuz 14
Mart 14
Mayıs 14
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Ocak 14
%
Ocak 16
Nisan 15
Ekim 13
Temmuz 14
Ocak 13
Nisan 12
Ekim 10
Temmuz 11
Ocak 10
Nisan 09
Ekim 07
Temmuz 08
Ocak 07
Nisan 06
Ekim 04
Temmuz 05
Ocak 04
Nisan 03
Ekim 01
Temmuz 02
Ocak 01
%
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015
yılının aynı döneminde yüzde 69.9 ve 2016 yılının Ocak ayında yüzde 68.8 seviyesinde
bulunurken, veri döneminde yüzde 76.1 seviyesine yükseliş gösterdi. Söz konusu gelişmede
arındırılmış serideki ihracat rakamlarının artış göstermesi etkili oldu.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, Aylık)
Trend
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, 6 Ay, Ort.)
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2
Ocak 16
Kasım 15
Eylül 15
Mayıs 15
Mart 15
Ocak 15
Kasım 14
Temmuz 15
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2012-
Eylül 14
Mayıs 14
Temmuz 14
Mart 14
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Ocak 14
%
Ocak 16
Ekim 15
Nisan 15
Temmuz 15
Ocak 15
Ekim 14
Temmuz 14
Nisan 14
Ocak 14
Ekim 13
Temmuz 13
Ocak 13
Nisan 13
%
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, Aylık)
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
31.03.2016 15:03
Altın ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren altın ihracatı bir önceki ay 467 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşirken, Şubat ayında 1.7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Altın ithalatı ise
332 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece net altın ihracatı bir önceki ay 255 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde 1.4 milyar dolar fazla verdi.
Enerji ihracatı Şubat ayında 245 milyon dolar, ithalatı ise 2 milyar dolar olurken, net enerji
kalemi 1.7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 2 milyar dolar açık
vermişti.
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Şubat ayı dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, ithalat
yapılan ülke ise Çin oldu. Avrupa Birliği’ne ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
10.8 artışla 5 milyar 740 milyon dolar, ihracat içerisindeki payı yüzde 46.3 oldu.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.5 olurken, ileri teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 3.1 düzeyinde gerçekleşti. İthalat
ise yüzde 16.8 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
31.03.2016 15:03
Düşüncemiz
Şubat ayına dair açıklanan Dış Ticaret rakamlarına bakıldığında bir önceki aya göre hem
manşet, hem de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat verilerinde artış gözlendi.
On iki ay kümülatif ihracat rakamı veri döneminde bir önceki aya göre geriledi ve 141 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönem içerisinde ithalat ise 202 milyar dolar olarak takip
edildi. Dış ticaret açığı 61 milyar dolar düzeyinde oluştu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı hem manşet, hem de altı ay ortalamada yükseliş gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride altı ay ortalama veri yükselişini korudu ve
yüzde 71.9 oldu.
Net altın ihracatı bir önceki yıl olduğu gibi yılın ilk aylarındaki yükselişini muhafaza etti. Net
enerji ticareti aylık bazda 2 milyar dolar seviyesinin aşağısına gerilerken, Şubat 09
döneminde görülen 1.8 milyar dolar açık rakamından bu yana en düşük seviyede
gerçekleşti. Kümülatif dış ticaret açığı düzeyi olan 61 milyar doların 30.5 milyar doları net
enerji ticaretinden gelirken (yüzde 50), net altın, enerji ticareti rakamı ise -24.8 milyar dolar
(yüzde 41) düzeyinde takip edildi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
31.03.2016 15:03
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download