TR: Dış Ticaret Rakamları, Mart 16

advertisement
29.04.2016 11:15
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
TR: Dış Ticaret Rakamları, Mart 16
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 12 milyar 811
milyon dolar, ithalat ise yüzde 5.2 azalarak 17 milyar 758 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 20.3 azalarak 4 milyar 946
milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 3.5, ithalat ise
yüzde 0.6 azalış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride de hem ihracat hem de
ithalat düşüş sergiledi, yüzde 0.3 ve yüzde 8.5.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
29.04.2016 11:15
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılının aynı döneminde yüzde 66.9 ve 2016 yılının
Şubat ayında yüzde 79.5 seviyesinde bulunurken, Mart ayında yüzde 72.1 seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu gerilemede arındırılmamış serideki ithalat rakamlarının yükselişi
etkili oldu. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 73.8 seviyesinde bulunurken,
veri döneminde yüzde 73.2 düzeyinde gerçekleşti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Trend
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (6 Ay, Ort.)
Mart 16
Ocak 16
Eylül 15
Kasım 15
Mart 15
Mayıs 15
Ocak 15
Eylül 14
Kasım 14
Temmuz 15
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2001-
Temmuz 14
Mart 14
Mayıs 14
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Ocak 14
%
Ocak 16
Nisan 15
Ekim 13
Temmuz 14
Ocak 13
Nisan 12
Ekim 10
Temmuz 11
Ocak 10
Nisan 09
Ekim 07
Temmuz 08
Ocak 07
Nisan 06
Ekim 04
Temmuz 05
Ocak 04
Ekim 01
Nisan 03
Temmuz 02
Ocak 01
%
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015
yılının aynı döneminde yüzde 68.5 ve 2016 yılının Şubat ayında yüzde 76.2 seviyesinde
bulunurken, veri döneminde yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmede
arındırılmış serideki ihracat rakamlarının azalış göstermesi etkili oldu.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, Aylık)
Trend
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, 6 Ay, Ort.)
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2
Mart 16
Ocak 16
Kasım 15
Eylül 15
Mayıs 15
Temmuz 15
Mart 15
Ocak 15
Kasım 14
Eylül 14
Mayıs 14
Temmuz 14
DenizBank Özel Bankacılık Grubu/TÜİK
2012-
Mart 14
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Ocak 14
%
Ocak 16
Ekim 15
Temmuz 15
Nisan 15
Ocak 15
Ekim 14
Temmuz 14
Nisan 14
Ocak 14
Ekim 13
Temmuz 13
Ocak 13
Nisan 13
%
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (M.T. Arındırılmış, Aylık)
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
29.04.2016 11:15
Altın ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren altın ihracatı bir önceki ay 1.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken,
güncel veri döneminde 1.3 milyar dolar seviyesine geriledi. Altın ithalatı ise
350 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece net altın ihracatı bir önceki ay 1.4 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde 982 milyon dolar fazla verdi.
Enerji ihracatı Mart ayında 226 milyon dolar, ithalatı ise 2.2 milyar dolar olurken, net enerji
kalemi 1.9 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 1.7 milyar dolar açık
vermişti.
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Mart ayı dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere, ithalat yapılan
ülke ise Çin oldu. Avrupa Birliği’ne ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.1
artışla 6 milyar 295 milyon dolar, ihracat içerisindeki payı yüzde 49.1 oldu.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.6 olurken, ileri teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 3.9 düzeyinde gerçekleşti. İthalat
ise yüzde 17.3 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
29.04.2016 11:15
Düşüncemiz
Mart ayına ait dış ticaret rakamlarının detaylarına baktığımızda manşet ihracat
performansının arındırılmış veriler ile desteklenmediği görülüyor.
12 ay kümülatif ihracat 141 milyar 533 milyon dolar olurken, ithalat 201 milyar 667 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı 60 milyar 134 milyon dolar seviyesine geriledi.
Arındırılmış verilerde ise 12 ay kümülatif rakamlarda ihracat 141 milyar 153 milyon dolar,
ithalat 200 milyar 872 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 59 milyar 718 milyon dolar
seviyesinde gerçekleşti.
Altın ihracatının yılın ilk aylarında beklenilen iyimser görüntüsü devam ediyor. İlk çeyrekte
net altın ihracatı 2.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Net enerji ticareti kalemi bir önceki ay 1.7 milyar dolar açık verirken, Mart ayı verisi ile
birlikte genişleme gösterdi ve yeniden 2 milyar dolar seviyesi sınırına yükseldi, -1.9 milyar
dolar. Net enerji ticareti 12 ay kümülatif bazda -30 milyar dolar seviyesinin aşağısına
geriledi, -29.2 milyar dolar. Net enerji ticareti açığının toplam dış ticaret açığı içerisindeki
payı yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.
Net altın, enerji ticareti 12 ay kümülatif bazda 23.5 milyar dolar açık verdi. Toplam dış
ticaret açığı içerisindeki payı yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.
ABD doları cinsinden ihracat yılın ilk üç ayında 34 milyar 743 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 37 milyar 54 milyon dolar
düzeyinde takip edilmişti.
Euro cinsinden ihracat yılın ilk üç ayında 31 milyar 495 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 32 milyar 883 milyon euro düzeyinde
takip edilmişti. İlk çeyrek itibarıyla gerek ABD doları, gerekse euro cinsinden ihracatta
zayıflama gözlendi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
29.04.2016 11:15
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download