Dış Ticaret, Nisan 16 (Main Focus)

advertisement
29.04.2016 15:49
Dış Ticaret, Nisan 16 (Main Focus)
TÜİK tarafından Mart ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Detaylı raporu sabah
saatlerinde paylaştık ancak birkaç önemli detaya tekrar dikkat çekmekte fayda görüyoruz.














Manşet ihracat rakamı –arındırılmamış- aylık bazda %2.3 artarken, ithalat ise %5.2
azalış gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ise manşetin tersine bir görüntü ile
karşılaşıyoruz.
İhracat aylık bazda %3.5, ithalat ise %0.6 azalış gösterdi.
Resmin hangi tarafından baktığınıza göre değişen bir iyimserlik algısı söz konusu.
Miktar endekslerine bakalım; son veri Şubat ayına ait.
Mevsim, takvim etkisinden arındırılmış ihracat endeksi son veri ayında %12.8,
ithalat ise %7.5 yükselmişti.
Geliri düşen ancak miktarı artan ihracat durumu ile karşı karşıya kalmamız
durumunda kurda yeni denge seviyelerinin arayışına girilebilir. Bu yönde çabaları
2015 yılında siyasi cepheden birçok kez resmi olarak duymuştuk.
Avrupa Birliği’ne gerçekleşen ihracatın %18.1 düzeyinde artış göstermesinin manşet
rakamda etkilerini görüyoruz.
İngiltere’ye yapılan ihracat, Almanya’yı geçerek uzun bir aradan sonra ilk sıraya
yerleşti.
İthalatta ise Çin, Almanya ve Rusya ilk 3 sırada yer alıyor.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı uzun bir süredir %3’ler
düzeyinde seyrediyor.
Katma değerli mal üretip, ihracat ile pazarlamasını yapmakta sıkıntı çekiyoruz.
Toplam ihracat içerisindeki en yüksek pay %94.6 ile imalat sanayi ürünlerine ait.
Benzer görüntü ithalatta da geçerli. Hatta teknoloji ağırlıklı kalemde % olarak
rakamın arttığı görülüyor.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
29.04.2016 15:49










İmalat sanayi ürünlerinin ithalat içerisindeki payı %84.5. Yüksek teknoloji ürünleri
ise %17.3.
İhraç ara malı üretebilmek için ithalatına gerek duyuyoruz. Bu nedenle de kur
etkisinden fiyat istikrarının zarar görmesi durumunu yakından hissediyoruz.
Altın ihracatında her yılın ilk aylarında görülen pozitif durumun sürdüğü görülüyor.
İlk 3 aylık net altın ihracatı 2.6 milyar USD.
Enerji faturasında yılın ilk 3 aylık döneminde net -5.7 milyar dolar düzeyinde açık
söz konusu.
Söz konusu rakam bir önceki yılın aynı döneminde -9.8 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşmişti.
Maliyet düşüyor, üstelik bu durumu artan talebimize rağmen gerçekleştiriyoruz.
Petrol fiyatlarının düşüşü ülke ekonomisine nefes aldırıyor. Ancak petrol fiyatlarının
yükselişi ülke aleyhine durum yaratıyor, göz ardı etmemek lazım.
2015 yılının ilk çeyreğinde ham petrol ithalatımız 5.1 milyon ton olurken, bu yıl aynı
dönem içerisinde 5.4 milyon ton ithalat gerçekleştiriyoruz.
12 ay kümülatif rakamlar itibarıyla net enerji ticaretinin açık rakamı 29.2 milyar
USD. Toplam dış ticaret açığı içerisinde payı %49. Azımsanamayacak, oldukça yüksek
bir rakamdan bahsediyoruz. 2015 yılının ilk çeyreğinde söz konusu rakam 46 milyar
USD.
Net altın, enerji ticareti rakamının açığı 23.5 milyar USD. % pay olarak ise 39
seviyesinde bulunuyor. 2015 yılının aynı döneminde açık 44.7 milyar USD.
TCMB’nin sunumlarında ekonomistler ile sıklıkla paylaştığı bir durum var; euro cinsi
ihracatımız artıyor. Ekteki grafikten de görülebileceği üzere; evet, artış söz konusu.
ABD doları cinsinden ise azalış, son dönemde hafif yukarı yönde kıpırdanma var.
Mart 15 döneminde ABD doları cinsinden 12 ay kümülatif ihracatımız 154.5 milyar
USD iken, bu yıl 141.5 milyar USD seviyesine geriledi. Aynı dönem içerisinde euro
cinsi ihracatımız ise sırasıyla 122.2 milyardan 128.1 milyara yükseldi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
29.04.2016 15:49

Bu konuda son olarak; yıllar itibarıyla para birimleri cinsinden ihracat
performansımız. Ortalama rakamlardan ulaştığımız hesaplamalarımız ve trend
çizgilerimiz grafikteki gibidir. Buna göre ihracatın uzun yıllar trend çizgisinin
gerisinde kalmaması için 2016 yılı kritik. Bu yıl toparlanma göstermemesi halinde
uzun yıllar kazanımlarını geride bırakabiliriz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
29.04.2016 15:49
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
Download