TCMB: Yüksek Frekanslı Tedbirler Beklenmemeli

advertisement
20.12.2016 14:55
Orkun GÖDEK
DenizBank
Deniz Özel ve Yatırım Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
TCMB: Yüksek Frekanslı Tedbirler Beklenmemeli
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık ayı olağan Para Politikası
Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirildi.
Buna göre;




Marjinal fonlama oranı yüzde 8.50,
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25,
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.00,
Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında
gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç
verme faiz oranı yüzde 10 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
20.12.2016 14:55
Bir Önceki Aya Göre Değişim
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Aralık ayı PPK toplantı sonuç metninde ön plana
çıkan en önemli başlık, ekonomide yılın üçüncü çeyreğinde gözlenen ivme kaybının son
çeyrekte yerini toparlanmaya bırakacağı beklentisi oldu. Söz konusu beklenti daha önce
yapılan resmi açıklamalarda da sıklıkla dile getiriliyordu.
Kasım:



Son dönemde açıklanan veriler yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme
kaybına işaret etmektedir.
Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iktisadi
faaliyette toparlanma beklenmektedir.
Toplam talepteki yavaşlama enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla
birlikte, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı
olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk
oluşturmaktadır.
Aralık:



Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme
kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret
etmektedir. Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır.
Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı
toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.
Kurul, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından,
gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir.
Tarih
TR 2y (%) TR 10y (%) Bench Spread (10y-2y, %) TR CDS (5y, USD)
24.11.2016 10.81
11.21
0.40
296
20.12.2016 10.89
11.43
0.54
283
Değişim
0.08
0.22
0.14
-13
XU 1000
74,193
77,180
2987
TRY Sepet Kur AOFM (%) TRY/USD Swap (1M, %) TRY İnterbank o/n (%)
3.5413
7.95
9.00
8.25
3.6047
8.28
8.49
8.50
0.0634
0.33
-0.51
0.25
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/Bloomberg
*Bir önceki ay verisi için gün sonu kapanış, güncel dönem için anlık fiyatlar kullanılmıştır.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
20.12.2016 14:55
Düşüncemiz
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında
Deniz Özel ve Yatırım Grubu olarak beklentimize paralel bir şekilde politika faiz oranlarına
dair herhangi bir değişiklik adımı atılmadı. Toplantı öncesinde her ne kadar faiz artırımı
konusunda piyasa konsensüsü gözlenmese de özellikle haftalık repo ve faiz koridorunun üst
bant faizlerinde 25-50bp aralığında artırıma gidilebileceği konuşuluyordu.
Benimsenen nötr duruş ve kamuoyuna açıklanan toplantı sonuç metninde yer alan ifadeler
bizleri şaşırtmadı. Banka yönetimi tarafından daha önce ifade edilen “yüksek frekanslı
tedbirler beklenmemeli” ifadesine paralel bir duruş sergilendiğini görüyoruz.
Ekonomik aktiviteye dair önemli bir atıf söz konusu. Buna göre, üçüncü çeyrekte gözlenen
ivme kaybının yılın son çeyreğinde kısmi bir toparlanma göstermesi ve devam eden süreç
içerisinde ılımlı toparlanma eğilimini koruması beklendiği belirtilmekte. Söz konusu ifadenin
politika faiz oranlarının sabit tutulması konusunda büyümeye sekte vurulmaması amacıyla
gözetildiğini düşünmek mümkün.
Öte yandan toplantı sonuç metnini referans alarak yorumlamaya çalıştığımızda karşımıza bir
önemli ifade daha enflasyon konusunda çıkmakta. Bir önceki ay paylaşılan metinde yer alan
“toplam talepteki yavaşlama enflasyondaki düşüşü desteklemektedir” ifadesine Aralık
ayında yer verilmediği görülmekte. Bahse konu ifade “sınırlamaktadır” kelimesi ile
değiştirilirken, “küresel belirsizlikler” ifadesi metinden çıkarılıp, petrol fiyatlarında yaşanan
yükselişin altı çizilmekte. Buradan hareketle Banka yönetiminin emtia grubu ürünlerinin
fiyatlarında gözlenen toparlanma hareketinden rahatsız olduğunu düşünmek mümkün.
Yerel para biriminin yabancı para dövizler karşısındaki çapraz kur fiyatlamalarında gelinen
seviyeden ziyade oynaklık görünümünün politika duruşu açısından önemsenmesi durumu
devam etmekte. Düşüncemizi Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen PPK toplantılarında
atılan adımlar ile teyit etmek mümkün.
Bugün sınırlı düzeyde adım olarak nitelendirilebilecek 25bp faiz artışına gidilmesi halinde
sinyal açısından piyasa işlemcilerine önemli bir mesaj verilebilirdi. Ancak bize göre Banka
yönetimi bahse konu faiz artışını dilediği takdirde fonlama kompozisyonunda yapacağı
değişiklik ile de hayata geçirebilir. Faiz artırımı şeklinde adım atarak bu konuda mermi
harcamaktansa hakkını saklı tutmayı tercih ettiği görülüyor. Mevcut kararın “politika
duruşunda olması gereken” fikrinden ziyade “bekle-gör” tezine daha yakın olduğunu
değerlendirmek mümkün.
Amerikan Merkez Bankası’nın 2017 yılının ilk yarısında “para politikasında normalleşme”
adımlarına devam etmesini beklemiyoruz. Dış koşulların izin verdiği belirsizlik ve oynaklık
ölçüsünde TCMB’nin de radikal olarak nitelendirilebilecek bir adım atmayı tercih edeceğini
düşünmüyoruz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
20.12.2016 14:55
.
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır.
Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
Download