Piyasalarda Bugün, 8/8

advertisement
08.08.2016 09:32
Piyasalarda Bugün, 8/8
Günaydın,
08-12 Ağustos haftasına dair genel piyasa beklentilerimizi DenizÖzel’de Bu Hafta raporumuz
ile paylaştık. Hafta içerisinde olası gelişmeler karşısında düşüncelerimizi revize etmek koşulu
ile amiral gemimiz olarak raporumuzu kullanacağız.
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde EMEA Bölgesi hisse senedi endekslerinde
pozitif bölgede kapanışlar gerçekleşti. Euro Stoxx 50 %1.41, FTSE 100 %0.79, CAC 40 %1.49
ve DAX %1.36 düzeyinde yükseliş gerçekleştirdi.
Amerika kıtasında bölge genelinde Avrupa’ya benzer bir şekilde pozitifin fiyatlanma isteği
görüldü. Arjantin ve Peru endeksleri negatif kapanışlar gerçekleştirirken; Dow Jones %1.04,
S/P 500 %0.86 ve Nasdaq %1.06 düzeyinde performans sergilediler.
Asya seansı işlemlerinde yeni hafta başlangıcının olumlu olduğu görülüyor. NKY 225 %2.32,
Hang Seng %1.22, CSI 300 %0.44 ve KOSPI ise %0.39 ile fiyatlanmakta. CNH-CNY spreadi 92
pips düzeyine genişlerken, PBoC tarafından fixing kur ayarlaması 6.6615 ile t-1’e göre yukarı
gerçekleştirildi.
Çin ekonomisinde dış ticaret istatistiklerini gösterir veriler açıklandı. Buna göre, Temmuz
ayında CNY bazlı ihracat %2.3 artması beklenirken %2.9, ithalat ise -%1.1 düşmesi gerilerken
-%5.7 düzeyinde beklenti üzerinde gerileme gösterdi. Ticaret dengesi 342.7 milyar yuan
fazla verdi. ABD doları bazında rakamlarda ise; ihracat yıllık bazda -%3.5 gerilemesi
beklenirken -%4.4, ithalat ise -%7.0 olması beklenirken -%12.5 düzeyinde zayıflama
gösterdi. Denge, 47.3 milyar dolar fazla vermesi beklenirken 52.3 milyar dolar düzeyinde
artı gerçekleşti. Resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülke dış ticaret rakamlarının
–ihracat özelinde- yılın son çeyreğinde toparlanma göstermesinin beklendiği belirtildi.
XU 100: 75.300 puan destek seviyesinin üzerindeki işlemlerde yükseliş hareketinin
korunabileceği ve 77.500-79.700 puan aralığının hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Destek
seviyeleri olarak 74.300-70.200, direnç seviyeleri olarak ise 77.500-78.800 bölgesini takip
edeceğiz.
USDTRY: Kısa vade için kritik 3.0000 seviyesinin aşağısında kalıcı fiyatlama ortamının
oluşmasında zorluk görülebilir şeklindeki düşüncemizi koruyoruz. 3.0230 seviyesinin
aşağısında gerçekleşecek kapanışlar 2.9800 bölgesine taşınabilirse 2.9500-2.9430 aralığı
hedeflenebilir. Ağırlıklı işlemlerin 2.9900-3.0230 aralığında yoğunlaşacağı beklentisindeyiz.
Direnç seviyeleri olarak 3.0230-3.0400 bölgelerini takip edeceğiz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
08.08.2016 09:32
Tahvil: Türk lirası işlemlerinde kalıcı değer kazancı görülmediği süreçte tahvil eğrisinde
yukarı yönde hareketlilik gözlenebilir. Uzun vadeli yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin
portföylerde çeşitlilik düşüncesi ile değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli al-sat
işlemlerini gözeten yatırımcılar için Türk lirasının performansı mutlak suretle tahvil
piyasasında açılacak pozisyonlar için dikkate alınmalı.
EURUSD: 25/7 tarihinden bu yana pariteye dair genel beklentimiz ağırlıklı işlem aralığının
1.0900-1.1070 seviyeleri arasında yoğunlaşacağı yönündeydi. Parite işlemlerinde 1.1070
destek seviyesinin üzerindeki hareketin 1.1200 hedefli devam edebileceği kanaatindeyiz.
Yükselişin Fed’e dair belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadan kalıcı olmasını
beklemiyoruz. Destek seviyeleri olarak 1.1070-1.1030, direnç seviyeleri olarak ise 1.11551.1200 bölgelerini takip edeceğiz.
İyi çalışmalar.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
08.08.2016 09:32
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
Download