AY TEST - Gökhan AY

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
YAPRAK TESTLERİ
“Çıkmış Sorular”
6. SINIF
AY TEST
Gökhan AY Yapım
www.gokhanay.com
TEST 1
KOD: 6S08091D2O
1. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın
toplumsal faydalarından değildir?
A) İnsanlar, birbirlerinin sorun ve sıkıntılarından haberdar
olurlar.
B) Mesleği ve gelir düzeyi farklı olan insanları birbirine
yakınlaştırır.
C) İnsanlar arasında karşılıklı sevgi oluşturur.
D) Beden ve ruh temizliği kazandırır.
11. Aşağıdakilerden hangisi kendisine zekât
verileceklerden biri değildir?
A) Borçlular B) Düşkünler C) Yolcular D) Yaşlılar
12.
Girmeden ayrılık bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
Mehmet Akif Ersoy yukarıdaki mısralarda hangi duygunun
önemine işaret etmiştir?
A) İnsan sevgisi
B) Cesaret ve kahramanlık
C) Birlik ve beraberlik
D) Bağımsızlık ve özgürlük
2. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan
değildir?
A) Tırnakları kesmek
B) Tuvalet ihtiyacını gidermek
C) Namaz kılarken yanındaki işitecek kadar gülmek
D) Ağız dolusu kusmak
13. Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen
kimseye ne denir?
A) Gazi
B) Kahraman
C) Şehit
D) Yiğit
3. Aşağıdakilerden hangisi kametin ezandan farkını ifade
eder?
A) “Allahü ekber” cümlesiyle başlaması
B) “Lailâhe illâllah” cümlesiyle bitmesi
C) “Kad kametis salah” cümlesinin okunması
D) “Esselatu hayrun minen nevm” cümlesinin okunması
14. İstiklal Marşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) 12 Mart 1923’te TBMM’de kabul edilmiştir.
B) 10 kıtadan oluşur.
C) Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.
D) Millî varlığımızın sembolüdür.
4. “Semi Allahü limen Hamideh” namazın hangi
bölümünde söylenir?
A) Rûkudan doğrulurken
B) Secdede
C) Secdeden kalkarken
D) Rûkuda
15. Bir kimsenin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı
kusurlarının arkasından söylenmesine ne denir?
A) İftira
B) Yalan
C) Gıybet
D) Hile
16. “Erkek müminler ile kadın müminlere işlemedikleri
bir günah ile eziyet edenler doğrusu açık bir günah
yüklenmişlerdir.” (Azhab suresi, 12. ayet)
Bu ayette Allah (c.c) hangi olumsuz davranıştan
bahsetmektedir?
A) Gıybet
B) Alay etmek C) Kıskançlık
D) İftira
6. Aşağıdaki namazlardan hangisinde imam minberde
çeşitli konularda öğütler içeren bir hutbe okur?
A) Teravih namazı
B) Cenaze namazı
C) Bayram namazı
D) Vitir namazı
7. Aşağıdaki namazlardan hangisi tek başına kılınabilir?
A) Cenaze
B) Bayram
C) Cuma
D) Teravih
8. “Ve ersele aleyhim tayran ebabîl” ayeti aşağıdaki
surelerden hangisine aittir?
A) Felak suresi B) Fil suresi C) Nasr suresi D) İhlas suresi
9. Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Arazi ürünlerinin gelirlerinden zekât vermek
gerekmez.
B) Zekât, bakmakla yükümlü olunan kimselere verilmez.
C) Zekât, bir kişiye verilebileceği gibi, birkaç kişi
arasında da paylaştırılabilir.
D) Zekât verilecek malın, ticaret eşyasının ve paranın
üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir.
10. Aşağıda verilen mallardan hangisinin zekâtı verilmez?
A) Gümüş ve paranın
B) Ev eşyasının
C) Arazi ürünlerinin
D) Ticaret mallarının
www.gokhanay.com
5. Aşağıdaki namazlardan hangisinin kılınması farzdır?
A) Vitir namazı
B) Cuma namazı
C) Teravih namazı
D) Bayram namazı
17. Aşağıdaki davranışların hangisinde haksız kazanç
vardır?
A) İçki içmek
B) Kumar oynamak
C) Alay etmek
D) Yalan söylemek
18. İslam dini insanlar arasında dostluk ve kardeşliği
geliştirmek için bazı tavsiyelerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında sayılamaz?
A) Gıybet etme
B) Ziyaret etme
C) Hediye verme
D) Selam verme
19. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin teşvik ettiği
davranışlardandır?
A) Haset
B) Kibir
C) Kıskançlık
D) Hoşgörü
20. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin prensipleri
arasında sayılamaz?
A) Kolaylaştırma
B) Korkutma
C) Müjdeleme
D) Uyarma
OPTİK CEVAP ANAHTARI
Download