En Önemli Konu Namaz Mehmed Şevket Eygi

advertisement
En Önemli Konu Namaz
Mehmed Şevket Eygi
Kur'anda Sünnette Şeriatta en fazla bahsi geçen emir nedir? Namazdır. O halde biz
Müslümanlar da namaz üzerinde durmak, namazı dosdoğru kılmak ve kıldırmakla mükellefiz.
Hem Müslüman geçin yahut İslamcı geçin ve hem de namazı gündemden çıkart. Bu büyük
ve korkunç bir çelişki değil midir?
Müslüman gazetelerin, dergilerin, cemaatlerin, tarikatların, hocaların, hocaefendilerin ve
seçkinlerin beş vakit namazı hep gündemde tutmaları gerekmez mi?
Namazı ilmihal ve fıkıh kitaplarından hayata taşımamız gerekir.
Şu anda yüzde ona (belki de daha aşağısına) düşmüş olan namaz kılanların sayısını
çoğaltmamız için var gücümüzle çırpınmamız gerekmez mi?
Halk niçin namaz kılmıyor?
Sen imamların büyük kısmını namaz kıldırma memuru durumuna düşürürsen halk elbette
camiye namaza gelmez.
İstanbul'da yüz caminin mihrabına Şeyh Muhammed Zahid Kotku gibi imamlar koy
(bulabilirsen!) bak durum nasıl değişir.
Şerî ilimlerde icazeti olacak... İcazetli şeyh veya şeyh halifesi olacak... İlim, irfan, ahlak,
fazilet, hikmet, kültür sahibi olacak... Bak, halk ışığa koşan pervaneler gibi camileri nasıl
dolduracak.
Şeyh Adanalı Sami, Şeyh Ahıskalı Ali Haydar, Şeyh Muzaffer Ozak, Şeyh Alvarlı
Efe hazeratı ve bunlara benzer imamlar bulup mihraplara koyarsak namaz kılanların nisbeti,
yüzde ondan yüzde elliye çıkar beş sene içinde.
Yüzde elli de yetmez. Sünnîlerin yüzde doksanı beş vakit namazı kılmalıdır.
Kılmazsa ne olurmuş?.. Manzaraya bak, bugünkü gibi olur, bugünkü gibi olur. Rezillik,
rüsvalık, esaret, zillet, zebunluk...
Ben saçmalıyormuşum, durum çok iyiymiş, İslam ilerliyormuş... Namazı terk eden,
şehvetlerine uyan bir İslam toplumunun durumunun iyi olduğunu, geleceğinin parlak
olduğunu Kur'an ve Sünnet açısından ispat et, yazı hayatından çekileceğim.
Namazı terk etmek fısktır, târik-i namaz fâsıktır.
Fâsıkların durumu iyi değildir.
Namaz o kadar önemlidir ki, Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimiz bir savaş
esnasında bile Ashabına münavebe ile namaz kıldırmıştır.
Namazı terk eden fasıkların başarı gibi görünen halleri, zenginlikleri, refahları, cart curtları,
sivrilip uçmaları keramet değil, istidractır.
İstidracın manasını bilmeyenlere söyleyeyim:
Kafirlerde, münafıklarda, âsilerde, fâsık ve fâcirlerde görülen dünyevî başarılar, nimet
bolluğu, aşırı refah... Bu onlar için bir fitnedir=imtihandır.
Eyüb Sultan camii başta sabah namazı olmak üzere bütün vakitlerde doluymuş... Ne güzel...
Lakin bir çiçekle bahar gelmez, yaz gelmez. Bütün camiler dolacak ki, namaz konusunda
geçerli not alabilelim.
Allah bizden beş vakit namaz kılmamızı istiyor.
Peygamber ısrarla namaz kılmamızı istiyor.
Namazı Ashab kılmış... Tâbiîn kılmış, Tebe-i Tâbiîn kılmış...
Bundan bir asır kadar önce Türkiye Müslümanlarının yüzde doksanı namaz kılıyormuş...
Sonra namaz terk edilmiş, halk şehvetlerine uymuş.
Şu imama bakın, camiye klima almak için nasıl da çırpınıyor... Efendi, klimayı bırak da, halkı
namaza, camiye, cemaate, ibadete nasıl çekeceksin onu düşünsene biraz...
Size bir şey söyleyeyim mi?.. Birinci madde tashih-i itikad... İkinci madde beş vakit namazı
dosdoğru kılmak... İşe bunlardan başlamazsak bizim için kurtuluş hayaldir.
09.08.2012
Download