hüseyin seymen sorgunaihl

advertisement
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
ÖĞRENME ALANLARI
1
5
İNANÇ
AHLAK VE
DEĞERLER
2
6
İBADET
DİN VE
LAİKLİK
4
3
7
VAHİY VE
AKIL
HZ.
HÜSEYİN SEYMEN
MUHAMMED
DİN, KÜLTÜR
VE MEDENİYET
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
İSLAMIN
DOĞDUĞU ORTAM
SOSYAL
ORTAM
EKONOMİK
ORTAM
KÜLTÜREL
ORTAM
DİNİ
ORTAM
GÖÇEBE VE
YERLEŞİK HAYAT
HAYVANCILIK
ŞİİRE ÖNEM
VERİLMESİ
PUTPERESTLİK
TİCARET
OKUR
YAZARLIĞIN
AZLIĞI
HRISTİYANLIK
İÇKİ VE
KUMARIN
YAYGIN OLMASI
TARIM
SÖZLÜ
KÜLTÜRÜN
YAYGINLIĞI
YAHUDİLİK
İNSAN
HAKLARININ
ÇİĞNENMESİ
KERVANCILIK
İNSANLARIN
SINIFLARA
AYRILMASI
KAN DAVALARI
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HANİFLİK
MECUSİLİK
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMED’ İN KİMLİK BİLGİLERİ
ADI
MUHAMMED
DOĞUM YERİ MEKKE
DOĞUM
TARİHİ
20 NİSAN 571
AİLE BİLGİLERİ
ANNE ADI
AMİNE
AMCA ADI EBU TALİP
BABA ADI
SÜT
ABDULLAH
ANNESİ
HALİME
DEDE ADI
ABDULMUTTALİ SÜT
HÜSEYİN SEYMEN
P
ŞEYMA
KARDEŞİ
SORGUNAİHL
HZ. HATİCE’ DEN
OLANLAR
HZ. MARİYE’ DEN
OLANLAR
ZEYNEP
İBRAHİM
RUKİYE
ÜMMÜ
GÜLSÜM
FATIMA
KASIM
ABDULLAH
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDA BAZI İSİMLER
ABDULLAH
AMİNE
HALİME
BABASI
ANNESİ
SÜT ANNESİ
ABDULMUTTALİP
PEYGAMBERİMİZİN
DEDESİ
EBU TALİP
PEYGAMBERİMİZİ
HİMAYE
EDENAMCASI
EBU LEHEP
PEYGAMBERİMİZE
SIKINTI VEREN
AMCASI
PEYGAMBERİMİZİN
HARİS
SÜT BABASI
ABBAS
ŞEYMA
SÜT KARDEŞİ
FATMA
EBU TALİP’İN
EŞİ
ALİ
PEYGAMBERİMİZİN
YEĞENİ
ÜMMÜ EYMEN
PEYGAMBERİMİZİN
BAKICISI
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AMCASI
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
İLK MÜSLÜMANLAR
HZ. HATİCE (PEYGAMBERİMİZİN EŞİ)
HZ. ALİ (PEYGAMBERİMİZİN YEĞENİ)
HZ. ZEYD B. HARİSE
(PEYGAMBERİMİZİN HİZMETLİSİ)
HZ. EBUBEKİR
(PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞI)
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
“Allah'a yemin ederim ki,
sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
ben yine de yolumdan
dönmem.”
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
M. 622 yılında Müslümanların dinleri uğruna
Mekke’ den Medine’ ye
göç etmelerine
HİCRET;
Dinleri uğruna
Mekke’ den
Medine’ ye
göç edenlere
MUHACİR;
Göç eden Müslümanları karşılayıp
her şeylerini onlarla paylaşan Medineli
Müslümanlara ENSAR denilir.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HİCRETİN İSLAM TARİHİNDEKİ
SONUÇLARI
1.
23 yıllık Peygamberliğin Mekke Dönemi
sona ermiş ve Medine Dönemi başlamıştır.
2.
Müslümanlar Mekkeli Müşriklerin zulüm ve
baskılarından kurtulmuştur.
3.
İslam bu olaydan sonra hızlı bir yayılma
sürecine girmiştir.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
İlk cuma namazı
hicret esnasında
Medine
yakınlarındaki Küba
köyünde kılınmıştır.
Hicret, Hz. Ömer
zamanında hicri
takvimin başlangıcı
olarak kabul edilmiştir.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMED’İN
(MEKKE DÖNEMİ)
HİCRET
2. AKABE BİATI
1. AKABE BİATI
HÜZÜN YILI
AÇIKTAN DAVET BAŞLADI
İLK VAHYİN GELDİ
HZ. HATİCE İLE EVLENDİ
DEDESİNİ KAYBETTİ
ANNESİNİ KAYBETTİ
HÜSEYİN SEYMENDÜNYAYA
SORGUNAİHL
GELDİ (20 NİSAN)
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
5. HZ. MUHAMMED’İN
TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
HZ. PEYGAMBER
Arap kökenli
Evs ve Hazreç
Kabileleri
MEDİNE'YE
GELDİĞİNDE
BU KENTTE
ÇEŞİTLİ
TOPLULUKLAR
YAŞAMAKTAYDI.
Yahudi olan
Beni Nadir,
Beni Kaynuka
ve
Beni Kurayza
Kabileleri
BU KABİLELER ARASINDA ZAMAN ZAMAN
HÜSEYİN SEYMEN ÇIKARDI.
ANLAŞMAZLIKLAR
SORGUNAİHL
PEYGAMBERİMİZ İLK ÖNCE MEDİNE'DE
TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURU SAĞLAMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALARDA BULUNDU;
1- Önce Mekke'den
gelen muhacirlerden
her birini, Medineli
ensardan biri ile
kardeş ilan etti.
2- Ardından yıllardır
birbirleriyle çatışma
halinde olan
Evs ve Hazreç
Kabilelerini
barıştırdı.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
3- Hz. Muhammed,
Medine'de yaşayan
tüm dinî gruplarla
Vatandaşlık
esasına dayalı
bir anlaşma yaptı.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
MÜSLÜMANLAR
305 KİŞİ
MÜŞRİKLER
1000 KİŞİ
Sebebi;
Ebu Süfyan tarafından
Şam ticaret kervanının
düzenlenerek, Müslümanların
Mekke’de bıraktıkları
malların satılmak istenmesi
Sonucu;
Müslümanlar yendi.
Esirlerden, 10 Müslüman’a
okuma yazma öğretenler
serbest bırakıldı.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
MÜSLÜMANLAR
700 KİŞİ
MÜŞRİKLER
3000 KİŞİ
Sonucu;
Sebebi;
Bedir savaşının
intikamının alınmak istenmesi.
1. Müslümanlar yenildi.
2. Peygamberimiz sözünü
tutmamanın zararını gördüler.
3. Dünya malına tamah etmenin
yanlışlığını gördüler.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
MÜSLÜMANLAR
3.000 KİŞİ
MÜŞRİKLER
10.000 KİŞİ
Sonucu;
Sebebi;
Müşriklerin, Müslümanları
kökten temizlemek istemeleri.
27 günlük muhasaradan
sonra savaş bitiyor.
Müşrikler, Mekke’ ye
kaçıyor.
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
SALMAN-I FARİSİ’NİN TAVSİYESİ İLE
KAZILAN HENDEĞİN BOYUTU
UZUNLUĞU; 4 KM
GENİŞLİĞİ; 4,5 M
DERİNLİĞİ; 9 M
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
AYET
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMED’İN
İSLAM’I YAYMA ÇABALARI
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
VEDA HUTBESİ’ NDEN (8 MART 632)
Allah birdir, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
Allah’a hiçbir şey ortak koşulmamalıdır.
İslam’ ın ana kaynağı Kuran ve Sünnet’ tir.
Bütün insanlar eşittir.
Bütün Müslümanlar kardeştir.
HÜSEYİN SEYMEN
Emanete asla ihanet edilmemelidir.
SORGUNAİHL
VEDA HUTBESİ’ NDEN (8 MART 632)
Kan davası gütmek kesinlikle yasaktır.
İnsanların can, mal, namus, şeref ve haysiyetleri kutsaldır.
Kadın haklarına önem verilmelidir.
Kimseye zulüm edilemez.
Suçlu kişi sadece suçundan sorumludur.
HÜSEYİN SEYMEN
İnsanlar arasında üstünlük
sadece takva yönüyledir.
SORGUNAİHL
1. HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM
2. HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
3. HZ. MUHAMMED’E VAHYİN GELİŞİ
4. HZ. MUHAMMED’İN HİCRETİ
5. HZ. MUHAMMED’İN TOPLUMSAL BARIŞA YÖNELİK ETKİNLİKLERİ
6. HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’I YAYMA ÇABALARI
7. VEDA HUTBESİ’NDE EVRENSEL MESAJLAR
HÜSEYİN SEYMEN
8. HZ. MUHAMMED’İN VEFATI
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
HZ. MUHAMMEDİN
RAVZA-İ MUTAHHARASI MEDİNE
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
GÜNÜMÜZDE DÜNYADA MÜSLÜMAN NÜFUS
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
GÜNÜMÜZDE DÜNYADA MÜSLÜMAN NÜFUS
HÜSEYİN SEYMEN
SORGUNAİHL
Download