Ders İçeriği File

advertisement
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
2017 SONBAHAR DÖNEMİ
YONT 335
Dr. SEYMEN ATASOY
SİYASİ İDEOLOJİLER VE ULUSLARARASI TİCARET
AMAÇ VE BEKLENTİLER:
Bu dersin hedefi, siyasi temeline odaklanmak suretiyle, küresel ekonominin derinlikli bir şekilde
anlaşılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, küresel ekonomik mübadelenin kazananları ile kaybedenleri
arasındaki rekabetin dahili ve uluslararası boyutları değerlendirilmektedir. Ders, ekonomi, uluslararası
ticaret, ve siyaset teorisi alanlarındaki birikimleri sınırlı olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Liberalizm,
ekonomik milliyetçilik (merkantilizm), ve (neo-)Marksizmin uluslararası siyasi ekonominin temel
ideolojileri olarak sunulmasını müteakiben, ilgili kurumlar ve menfaatler değerlendirilecek, devletlerin ve
devlet-dışı aktörlerin zenginlik ve güç arayışları incelenecektir. Temel ekonomik kavramların, uluslararası
ticaret teorilerinin, iç ve dış politika arası etkileşimlerin vurgulanacağı sınıf derslerinin amacı, küresel
ekonominin nasıl işlediğini açıklamanın yanı sıra öğrencilere küreselleşme bağlamında ekonomi
politikasının nasıl yapıldığını eleştirel biçimde düşündürmek olacaktır. Özel dikkat atfedilecek konular
şunlardır: Dünya Ticaret Örgütü ve dünya ticaret sistemi; uluslararası ticaret işbirliğinin siyasi ekonomisi;
ticaret politikasına devlet ve toplum-merkezli yaklaşımlar; ithal-ikamesi ve iktisadi reform bağlamlarında
ticaret ve kalkınma; çok-uluslu şirketler siyaseti; güncel uluslararası para sisteminde işbirliği, çatışma, ve
kriz; para ve döviz politikalarına devlet ve toplum-merkezli yaklaşımlar; kalkınmakta olan ülkeler ve
uluslararası finans; ve küresel finans piyasalarında kriz.
DERS KİTABI:
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2941 & AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1897,
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK, Copyright © 2013 Anadolu University
http://uluslararasigundem.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/10_UA_EKONOMI_POLITIK.PDF
NOTLANDIRMA:
Dönem-arası sınavı..................%40
Dönem-sonu sınavı..................%40
Devam.....................................%20
İLETİŞİM:
e-mail: [email protected]
OFIS NO: BE 015
OFİS SAATLERİ: SALI 9:30 - 10:30
ÇARŞAMBA 9:30 – 10:30
PERŞEMBE 9:30 - 10:30
CUMA 9:30 – 10:30
Download