1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 01 02 03

advertisement
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.15
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
Genel Hizmetler
00
00
00
02
02
02
02
02
00
02
02
00
00
01
03
01
04
03
01
04
07
03
07
03
01
07
03
01
08
02
08
02
00
08
02
00
09
178.241,18
Diğer genel hizmetler
3.198.675,21
Diğer genel hizmetler
3.198.675,21
SAVUNMA HİZMETLERİ
11.566,17
24/03/2016 15:10
11.566,17
Sivil savunma hizmetleri
11.566,17
Sivil savunma hizmetleri
11.566,17
1.069.645,44
1.069.645,44
Kurumsal güvenlik hizmetleri
1.069.645,44
Kurumsal güvenlik hizmetleri
1.069.645,44
7.583.181,01
7.583.181,01
Genel hastane hizmetleri
7.583.181,01
Genel hastane hizmetleri
7.583.181,01
191.431,73
191.431,73
Kültür hizmetleri
191.431,73
Kültür hizmetleri
191.431,73
EĞİTİM HİZMETLERİ
04
5.151.850,88
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Kültür hizmetleri
00
5.151.850,88
178.241,18
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
Cari Yıl (N)
1.774.934,49
Hastane İşleri ve Hizmetleri
00
2
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
07
Ay :
Genel personel hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
00
2016
1.774.934,49
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
Yılı:
Genel personel hizmetleri
Sivil Savunma Hizmetleri
03
09
Adı :ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim Hizmetleri
52.020.415,81
49.579.906,46
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.15
Fonksiyon Kodları
09
04
01
09
04
01
09
04
01
09
Adı :ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2016
Ay :
2
Cari Yıl (N)
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
45.472.065,48
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
44.921.668,73
07
İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
433.207,97
04
01
09
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
109.246,17
09
04
01
13
09
04
02
Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri İle
Yürütülecek Hizmetler
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
09
04
02
09
06
09
06
00
09
06
00
09
06
09
06
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
00
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
Eğitime yardımcı hizmetler
7.942,61
4.107.840,98
4.107.840,98
2.333.950,60
Eğitime yardımcı hizmetler
2.333.950,60
00
Eğitime yardımcı hizmetler
537.880,42
00
03
Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler
715.887,15
00
04
Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderler
06
00
06
Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler
06
00
07
Diğer Giderler
1.011.762,51
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
106.558,75
57.524,83
10.895,69
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
106.558,75
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
19.071,49
03
İç denetim hizmetleri
87.487,26
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2016 15:10
66.028.091,04
Sayfa 2 / 2
Download