1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.74
Adı :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
10
Cari Yıl (N)
60.990.311,55
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
299.908,00
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
238.831,25
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
41.581.145,33
41.042.406,08
5.738.015,34
5.583.535,48
65.973,25
88.506,61
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.934.273,58
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
3.419.135,65
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
26.843,87
03
05
Hizmet Alımları
6.713.459,59
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
33.096,66
Cari Transferler
970.916,83
630
630
05
01
Görev Zararları
880.490,83
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
90.426,00
630
11
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
32.067,82
630
11
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
32.067,82
630
12
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
174.899,35
630
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
34.727,50
630
630
12
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
77.681,93
12
05
Diğer Gelirler
62.489,92
630
13
Amortisman Giderleri
10.759,14
630
13
01
Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri
9.572,01
630
630
13
03
Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
630
630
14
14
03
05
99
523.092,86
18.008,18
200.636,77
1.187,13
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
399.580,98
01
Kırtasiye Malzemeleri
60.792,84
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
630
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
54.145,63
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
58.549,78
630
630
14
07
Yiyecek
19.246,74
14
08
İçecek
14
22/11/2016 17:24
70,80
943,84
4.889,92
1.567,44
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.74
Adı :
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
10
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
10
Zirai Maddeler
630
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
93.997,18
14
13
Yedek Parçalar
30.516,06
630
630
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
18.667,26
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
52.893,95
630
30
630
30
630
99
630
99
3.299,54
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
99
1.148.653,17
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
1.148.653,17
Diğer Giderler
0,01
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,01
GİDERLER TOPLAMI :
22/11/2016 17:24
60.990.311,55
Sayfa 2 / 2
Download