Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.58
Adı :
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
05
Diğer Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
630
03
630
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
12
Cari Yıl (N)
96.959.651,51
53.815.984,67
52.349.812,91
224.707,63
1.129.671,11
111.793,02
7.386.369,00
7.124.110,04
44.416,37
217.842,59
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
21.211.694,13
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
6.335.139,65
03
03
Yolluklar
1.291.470,75
03
04
Görev Giderleri
187.987,89
630
630
03
05
Hizmet Alımları
11.800.287,42
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
105.834,30
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
679.253,69
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
811.720,43
630
05
630
05
01
Görev Zararları
630
630
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
33.896,18
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
62.917,83
630
630
11
630
630
12
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
12
05
Diğer Gelirler
630
13
630
13
630
14
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
198.153,51
630
630
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
113.981,17
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
818.572,06
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
14
05
Temizleme Ekipmanları
630
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
14
07
Yiyecek
630
630
14
08
İçecek
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
Cari Transferler
11
99
12
1.274.724,14
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
62.917,83
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
204.771,71
Amortisman Giderleri
01
1.308.620,32
Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
27/01/2016 08:58
39.312,06
165.459,65
7.488.199,25
7.488.199,25
2.865.441,28
45.429,75
168.632,49
137.531,93
1.184.473,69
87.160,20
7.934,65
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.58
Adı :
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
12
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
13
Yedek Parçalar
630
630
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
4.300,00
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
50.587,88
630
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
33.434,95
630
630
30
630
99
15.249,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
30
06
99
99
2.602.114,08
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
2.602.114,08
Diğer Giderler
13.539,24
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
13.539,24
GİDERLER TOPLAMI :
27/01/2016 08:58
96.959.651,51
Sayfa 2 / 2
Download