Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları

advertisement
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer
verilmiştir. Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam
koşulları, barınma, zorunlu hizmet vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih etmek istediği programların bulunduğu
üniversitelerin internet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri, koşullarla ilgili
üniversitelerden ayrıntılı bilgi almaları yararlarına olacaktır. Bu koşulların uygulanması ile ilgili
ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bk. 91
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak: vücut yapısı
düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu
olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan
korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, kayıt
sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığına; dalışa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluğunun
olmadığına sağlık raporu ile belgelemek gerekir.
Download