1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2016
Ay : 5
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
04
Geçici Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Cari Yıl (N)
98.962.890,45
29.004.778,10
28.982.931,44
21.846,66
3.651.520,77
3.647.352,45
4.168,32
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
29.666.791,09
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
4.752.244,62
03
03
Yolluklar
2.309.065,40
630
630
03
04
Görev Giderleri
5.704.405,99
03
05
Hizmet Alımları
16.560.023,87
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
128.754,57
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
127.211,42
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
07
630
07
630
12
630
12
630
630
12
12
630
14
630
14
630
630
03
Cari Transferler
05
Sermaye Transferleri
01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
85.085,22
31.526.629,93
34.990,92
31.491.639,01
2.345.889,05
2.345.889,05
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
964.944,61
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
964.545,81
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
150,00
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
248,80
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
438.547,40
01
Kırtasiye Malzemeleri
215.153,55
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
6.474,62
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
1.715,88
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
14
05
Temizleme Ekipmanları
32.818,74
630
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
38.295,10
14
07
Yiyecek
630
630
14
08
İçecek
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
630
630
14
13
Yedek Parçalar
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
630
630
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
7.414,85
630
25
Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid
37.961,78
21/06/2016 10:24
114.313,30
404,95
31,97
21.222,34
64,90
106,20
531,00
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2016
Ay : 5
Ekonomik
Kodlar
630
25
630
30
630
30
630
99
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
01
Genel BütKap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
99
37.961,78
1.325.827,70
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
1.325.827,70
Diğer Giderler
0,02
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
0,02
GİDERLER TOPLAMI :
21/06/2016 10:24
98.962.890,45
Sayfa 2 / 2
Download