1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.47
Adı :
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
7
Cari Yıl (N)
56.216.737,50
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
200.057,42
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
343.361,99
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
630
630
03
04
Görev Giderleri
102.230,50
03
05
Hizmet Alımları
3.054.861,72
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
01
Görev Zararları
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
630
630
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
630
07
630
630
11
630
630
12
12
630
14
630
14
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
Cari Transferler
05
Sermaye Transferleri
07
01
Yurtiçi Transferleri
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
11
99
38.153.402,07
37.609.982,66
5.789.129,14
5.718.061,53
30.930,92
40.136,69
8.471.139,69
4.719.652,90
396.589,96
14.618,47
175.896,06
7.290,08
1.952.183,78
1.117.400,00
141.000,00
693.783,78
1.090.000,00
1.090.000,00
86.009,96
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
86.009,96
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
181.735,67
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
179.810,36
05
Diğer Gelirler
12
1.925,31
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
318.512,22
01
Kırtasiye Malzemeleri
95.858,71
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
12.508,11
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
69.004,34
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
630
630
14
07
Yiyecek
14
08
İçecek
630
630
14
10
Zirai Maddeler
12.577,57
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
28.626,12
26/10/2015 12:20
2.945,07
691,89
34.888,42
3.102,84
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.47
Adı :
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
7
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
13
Yedek Parçalar
630
630
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
21.695,91
630
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
16.680,72
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
148.958,49
630
630
20
Diğer Alacaklardan Silinenler
148.958,49
630
630
25
630
99
20
99
25
03
99
99
19.833,40
99,12
Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid
25.604,78
Düz ve Den Kur Bedelsiz Ol Devr Varlıklardan Kaynaklanan Gid
25.604,78
Diğer Giderler
61,70
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
61,70
GİDERLER TOPLAMI :
26/10/2015 12:20
56.216.737,50
Sayfa 2 / 2
Download