ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) ARNAVUTLUK VE MAKEDONYA İLE HİZMET TİCARETİ
MÜZAKERELERİ HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında
yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları’na (STA) “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine
ilişkin müzakerelere başlanacağı Arnavutluk ve Makedonya’nın “hizmet ticareti” anlamında
ülkemiz için hedef ve potansiyel ülkeler olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve
hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem
taşıdığı ve bu kapsamda, müzakerelere esas oluşturacak ve bir örneği ekte yer alan hususlara ilişkin
bilgilerin en kısa zamanda derlenmesi için gerekli hazırlık ve girişimlerin Bakanlık tarafından
başlatıldığı, bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Arnavutluk ve Makedonya’nın muhtemel
taleplerine karşı da görüşler oluşturacağı ifade edilmektedir.
Bu nedenle; Arnavutluk ve Makedonya ülkeleri ile hizmet ticareti alanında müzakerelerde
belirtilmesi/ele alınmasında önemli olduğu düşünülen konulara ilişkin görüşlerin en geç 12 Şubat
2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar, DEİK’e gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks:
0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2) “ABD’DE YATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ”
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) yazısına istinaden Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; TİM ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK)
organizatörlüğünde, 9 Şubat 2015 tarihinde, 09:00-11:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi
Konferans Salonu’nda “ABD’de Yatırım Fırsatları Semineri” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu seminer kapsamında; Türkiye-ABD arasındaki yatırım
ilişkilerinin incelenmesi, ABD ticaret hizmetleri, ABD vergiler, yasal mevzuatlar ve ABD’nin
Güneydoğu Bölgesi’ndeki yatırımlarının incelenmesi konularının ele alınacağı ve ekte taslak
programı yer alan anılan etkinliğe katılmak isteyen firmaların en geç 6 Şubat 2015 Cuma günü
mesai bitimine kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/33/9 adresinde yer alan online katılım
formunu doldurarak katılım teyitlerini DEİK’e (e-posta [email protected] ) iletmeleri gerektiği
ifade edilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
3) SÜT TOZU DESTEKLEMESİ
Ulusal Süt Konseyi’nden alınan yazıda; “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik
Destekleme Uygulama Esasları Tebliği’nin (Tebliğ No: 2014/60)” 23 Aralık 2014 tarihli ve 29214
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ve ilgili tebliğ
kapsamında uygulamaya girecek tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından Konseyleri organizasyonu ile 20-21 Şubat 2015
tarihlerinde aşağıdaki programda yer alan Antalya ili Kundu Bölgesi’nde kurulu Liberty Hotels
Lara’da bir eğitim toplantısı yapılacağı bildirilmektedir.
Yazıda ayrıca, toplantıya ilişkin tüm masraflar kendilerine ait olmak üzere tüm üye
firmaların 21 Şubat 2015 Cumartesi günü öğleden sonra anılan toplantıya katılabilecekleri ifade
edilmektedir.
TARİH
PROGRAM
19 Şubat 2015 Perşembe Öğleden Sonra
Otele Giriş
20 Şubat 2015 Cuma
Toplantı
21 Şubat 2015 Cumartesi
Toplantı (Öğleden Sonra İhracatçı Firmalar)
22 Şubat 2015 Pazar Sabah
Otelden Ayrılma
OTEL: Liberty Hotels Lara
Adres: Kemerağzı Mevkii, Kundu Bölgesi Lara, 07100 Antalya
Ayrıntılı bilgi için: Merve MANAP
Tel: 0312 286 08 55 Cep: 0541 905 13 04
**************************************************
4) SUMMER 2015 FANCY FOOD SHOW FUAR DUYURUSU
Ege İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda; 28-30 Haziran 2015 tarihleri arasında
Amerika’nın New York kentinde düzenlenecek olan Summer’2015 Fancy Food Show gıda fuarının
Türkiye milli katılım organizasyonun Birliklerince gerçekleştirildiği bildirilmekte olup, anılan fuara
ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
**************************************************
5) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; İktisadi Araştırmalar Vakfı –
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği koordinasyonunda, “Türkiye-Sırbistan Ekonomik
İlişkilerin Geliştirilmesi” konulu bir sempozyumun 25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrat’ta
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Ayrıca yazıda, Türkiye ve Sırbistan’dan çeşitli işadamı, akademisyen, bakan ve bürokratların
katılacağı toplantıya ilişkin program ekli olup, her iki ülkedeki potansiyel işbirliği fırsatları ile
karşılaşılan sorunların tartışılarak çözüme yönelik görüşlerin paylaşılacağı söz konusu
toplantıya katılmak isteyen firmaların ekteki form aracılığı ile 9 Şubat 2015 tarihine kadar
DEİK’e (Nil Osmanoğlu, Tel: 0212 339 50 20 E-mail: [email protected], Faks: 0212
339 50 65) müracaat etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
***************************

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın Türkmenistan’a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri
sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4–5 Mart 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski
İstanbul’da iki ülke Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla, DEİK / Türkiye – Türkmenistan İş
Konseyi ev sahipliğinde ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “IX.
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu”nun gerçekleştirilmesinin planlandığı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Türkmenistan’ın sahip olduğu iş ve yatırım imkanlarının Türkiye ve diğer
ülke iş çevrelerine daha etkin tanıtılması amacıyla ikinci defa İstanbul’da düzenlenecek olan
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu’na iki ülke Cumhurbaşkanlarının yanı sıra,
Türkmenistan İnşaat Bakanlığı, Petrol, Doğalgaz ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı, Tekstil
Sanayii Bakanlığı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık ve İlaç Sanayii
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Sanayici ve
Girişimciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez Bankası, Türkmengaz, Türkmenpetrol,
Türkmenkimya gibi önemli kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, uluslararası
yabancı bürokrat ve firma temsilcilerinin katılımının beklendiği belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda, yatırım forumuna iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin
http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/31/7 internet bağlantısı üzerinden online kayıt
yaptırmaları ve katılım ücretini (DEİK üyesi şirket temsilcileri için 250 Euro, diğer şirket ve
kurum temsilcileri için 300 Euro) online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları
gerektiği ayrıca, anılan ücrete forum kapsamındaki oturumlara ve ikili görüşmelere katılım,
öğle yemekleri, gala yemeğinin ve diğer ikramların, tercüme hizmetlerinin, toplantı
dokümanlarının ve diğer hizmetlerin dahil olduğu ifade edilmektedir.
***************************
4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards