Monohibrit Çaprazlama

advertisement
ADIM ADIM
YGS LYS
77. Adım
KALITIM -3
MENDEL ÇALIŞMALARI
MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA
MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA
> Bir karakter bakımından
heterozigot olan bireylere
monohibrit denir.
> İki monohibrit bireyin
çaprazlanmasına ise
monohibrit çaprazlama
denir.
MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA
Örn:
Homozigot sarı tohumlu bezelyeler
ile homozigot yeşil tohumlu
bezelyelerin çaprazlanması
sonucunda elde edilen F1 ve F2
döllerinin genotip ve fenotiplerini
yazınız.
(Sarı tohumlu bezelye geni yeşil
tohumlu bezelye genine baskındır.)
PUNNET KARESİ
Bezelyelerde çiçek renginin oluşumundan sorumlu bir genin
iki farklı alleli mevcuttur.
1. Aa x Aa
2. AA x aa
3. Bb x bb
1. Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunur.
Yukarıda verilen çaprazlamaların sonucunda oluşabilecek
fenotip çeşidi sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
2. DNA daki baz dizilimleri aynıdır.
A) 1=3>2
Bu allellerle ilgili olarak;
3. Aynı lokuslarda bulunur.
B) 1>2>3
D) 2>1=3
C) 1>2>3
E) 3>2>1
İfadelerinden hangileri doğrudur? (LYS-2011)
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D)1 ve 2
E) 1 ve 3
1. Sadece homozigot durumda etkisini fenotipte
gösterebilen gen
Mor renkli bezelye bitkilerinin çaprazlanması sonucu oluşan
oğul bireylerin fenotip ayrışım oranı 3:1 çıkmaktadır.
2. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında taşınan ve
aynı özelliğe etki eden genler
Buna göre, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
3. Bir karakter ile ilgili farklı allelleri taşıyan döl
A) Çaprazlanan bireyler heterozigot genotiptedir.
4. Bir canlının sahip olduğu özelliklere ait tüm genler
B) Mor çiçek geni beyaz çiçek genine tam baskındır.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımlaması
yukarıda yapılmamıştır?
C) Oğul bireylerdeki genotip ayrışım oranı 1:2:1 dir.
A) Resesif
E) Mor renkli ve beyaz renkli bezelyelerin
çaprazlanmasından beyaz renkli bezelyeler oluşamaz.
B) Allel
C) Genotip D) Fenotip E) Heterozigot
D) Beyaz çiçekli bezelyelerin genotip homozigottur.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards