zafer ilköğretim okulu

advertisement
AD,SOYAD
SINIF NO
………………………………ORTA OKULU
2000-2000 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
8.SINIF.1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR
S.1)
S.6)
Özdeş cisimlerden üç tanesi farklı
şekillerde konulduklarında zemine yapılan basınçlar
arasındaki ilişki nasıl olur?
A) II=III>I
B) I>II>III
C) I=II=III
D) I>II=III
Çizelgedeki atomlardan hangileri aynı periyotta
yer alır?
A) K ve N B) M ve N C) K ve L D) L ve N
S.7)
S.2)
Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B2
yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu
zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır?
A) 40
B) 80 C) 20 D) 10
S.3) Türlerdeki değişimin sınırlı olduğunu, bir
türün başka bir türe dönüşemeyeceği konusundaki
fikirleri ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lamarck
B) Farabi
C) Darwin
D) Watson-Crick
S.8)
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metallerin hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır?
B) Metaller elektrik ve ısıyı iyi iletirler.
C) Ametaller oda sıcaklığında sadece katı haldedir.
D) Yarı metaller parlak veya mat olabilir.
S.4) Düz tohumlu bezelye(DD) ile Buruşuk
tohumlu bezelye(dd) bitkilerinin çaprazlanması
sonucu ikinci kuşakta buruşuk tohumlu bezelye
oluşma oranı nedir?(D:Düz,d:Buruşuk)
A)
B)
C)
D)
2n=46 kromozomlu
bir hücre için grafikte
gösterilen bölgelerde
hangi olaylar
gerçekleşir?
1/2
1/3
3/4
1/4
S.5)
X: 2 ) 1 )
S.9)
Y: 2 ) 8 ) 7 )
Yukarıda elektron dizilimleri verilen element
atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) X bir metaldir
B) Y bir halojendir.
C) X ile Y arasında iyonik bağ oluşur.
D) Y kararlı bir elementtir
I
A)
B)
C)
D)
mayoz
mitoz
mitoz
döllenme
II
III
mitoz
döllenme
mayoz
mayoz
döllenme
mayoz
döllenme
mitoz
S.10)
Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik
çizelgedeki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 5. Periyot, 1A grubu
C) 3. Periyot, 3A grubu
B) 4. Periyot, 1A grubu
D) 3. Periyot, 7A grubu
S.11)
S.16) Uçan balonla
Cisim
K
L
M
N
Kütle
(g)
15
10
40
20
Hacim
( cm³)
15
20
20
30
atmosfere yükselen
Ahmet’in belli bir
yükseklikten sonra
Burnu kanamaya
başlıyor.Bunun sebebi ne
olabilir?
Yoğunluk
(g/ cm³)
Kütle-hacim tablosu verilen K,L,M,N katı cisimleri
su dolu olan kaba bırakıldığında hangi cisim dibe
batar?
( dsu = 1g/cm3 )
A) K
B) L
C) M
D) N
S.12) Tek ayağı üzerinde duran bir öğrenci diğer
ayağını da yere koymasıyla yere yaptığı basınç ve
öğrencinin ağırlığı nasıl değişir?
Basınç
Öğrencinin ağırlığı
A)
Azalır
Artar
B)
Azalır
Değişmez
C)
Değişmez
Azalır
D)
Artar
Değişmez
A)Güneşin zararlı ışınları
B)Hava soğuması
C)Basınç azalması
D)Oksijen azalması
S.17)Darwin’ in evrimle ilgili iki temel düşüncesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
A) Adaptasyon – Kalıtım
B) Modifikasyon – Adaptasyon
C) Varyasyon – Doğal seçilim
D) Mutasyon – Modifikasyon
S.13) Melez siyah gözlü anne ve babanın mavi
S.18) Aşağıda bazı bireylerin çaprazlanması
gözlü çocuklarının olma olasılığı nedir?
(Siyah göz geni S,mavi göz genine s baskındır.)
verilmiştir;
I. AA x Aa
II. Aa x Aa
III. aa x aa
IV. AA x aa
Belirtilen çaprazlamaların hangisinde saf döl
(Homozigot)bireyler oluşmaz?
A) 1/8
B) 1/4
C) 1/2
D) 1
A) I
B) II
C) III
D) IV
S.19)Bir balon su ile doldurulup Balonun üzerinde
Bir kitap masa düzlemine şekildeki gibi birkaç delik açılıyor.Balonun üzerine bastırıldığında
bırakılıyor. Kitabın masaya yaptığı
tüm deliklerden fışkıran suyun hızının arttığı
basıncı artırmak için aşağıdakilerden
gözleniyor?Bu deneyle aşağıdaki sorulardan
hangisi yapılmalıdır?
hangisine yanıt aranmaktadır?
S.14)
A) Sıvılar basıncı her yöne eşit iletir mi?
B) Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?
C) Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
D) Sıvının cinsi sıvının deliklerden akış hızını nasıl
etkiler?
S.20) Aynı ağırlıktaki K, L, M kamyonlarının
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III tekerlek sayıları sırasıyla K=4, L=6, M=8 dir.Buna
C) I ve III
göre kamyonların yere yaptıkları basınçlar PK,PL ve
PM arasındaki ilişki nasıldır?
S.15)
800 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 300 Adenin
nükleotid vardır.Buna göre Guanin nükleotid sayısı A) PK > PL > PM
kaçtır?
C) PK = PL = PM
A) 100
B) 300
C) 250
D) 500
B) PM > PL > PK
D) PK > PM > PL
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
6
7
8
9
10
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
11
12
13
14
15
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
NOT DAĞILIMI:HER SORU 5 PUANDIR
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
16
17
18
19
20
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
BAŞARILAR DİLERİZ
http://www.netevrak.com
Öğretmen Belge Paylaşım Platformu
Download