Hemşirelik-Beslenme ve Diyetetik Çalışma soruları 1. Canlı

advertisement
Hemşirelik-Beslenme ve Diyetetik Çalışma soruları
1. Canlı sistemlerin özellikleri nelerdir?
2. Hücre ne demektir özellikleri nedir?
3. Prokaryot ve ökaryot hücre arasınraki farklar hangileridir?
4. Virusların canlı hücrelerden farkları nelerdir?
5. Bakteri hücresinde bulunan yapılar nelerdir? Ne işe yararlar?
6. Bakteri hücre duvarı yapısını anlatınız.
7. Bakteri hücre zarının işlevini anlatınız.
8. Bakterilerin üremesini etkileyen faktörler hangileridir? İnsana patojen olan
bakterilerin üretilmesi için optimum koşullar nasıl sağlanabilir?
9. Bakteriyel gelişme döngüsü nedir? Fazları nelerdir? Bu fazların özellikleri nelerdir?
10. Besiyerleri nasıl sınıflandırılabilirler?
11. Bakterilerin üretilmesi için kullanılan besiyerleri ne içermelidir? Bu malzemeler nasıl
steril edilmelidir? Katı besiyeri elde etmek için besiyerlerine ne eklenebilir?
12. Gram boyamada bakteriler hangi yapının farklılığına göre değişik renklerde
boyanırlar? Farklı boyanan bakterilerde bu yapının özelliği nedir?
13. Aside dirençli boyamada bakteriler hangi yapının farklılığına göre değişik renklerde
boyanırlar? Farklı boyanan bakterilerde bu yapının özelliği nedir?
14. Virülans ne demektir? Bakterilerde virülans faktörleri nelerdir?
15. Koch kriterleri nelerdir? Ne için kriter olarak konulmuştur? Eksikleri nelerdir?
16. Normal floranın işlevleri nelerdir?
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards