Basın Duyurusu 31 Ağustos 2010 I.TÜRKİYE ÇOCUK

advertisement
Basın Duyurusu
31 Ağustos 2010
I.TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ
Çerçevesinde
ÇOCUK İÇİN ÇOCUK HAKLARI EL KİTABI
Hazırlanıyor
 Çocuklar için insan haklarını çocuklara tanıtmayı ve öğretmeyi
amaçlayan el kitabı hazırlanıyor
 El kitabının yaş grubu 10-14
 El kitabı 20 Kasım 2010 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde
yayınlanacak
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Vakfı kurumsal
paydaşlığında, Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın desteklerinde ve TBMM Başkanı
Mehmet Ali Şahin’in himayelerinde, 26-28 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çerçevesinde çocuklar için Çocuklar İçin
Çocuk Hakları El Kitabı hazırlanıyor.
Uluslar arası Çocuk Merkezi / Icc ile I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi işbirliğinde ve Adem
Arkadaş’ın editörlüğünde 10-14 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanacak Çocuklar İçin Çocuk
Hakları El Kitabı insan haklarını çocuklara tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlıyor.
Çocuklar İçin Çocuk Hakları El Kitabı, 20 Kasım 2010 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde
yayınlanacak ve Kongrenin çocuk yetişkin delegelerine ücretsiz dağıtılacak.
Çocuklar İçin Çocuk Hakları El Kitabı’nın içeriği şöyle:
Çocuk Hakları Sözlüğü
Giriş
Elkitabı nasıl hazırlandı ?
Elkitabı kimler için hazırlandı ?
Elkitabını nasıl kullanalım ?
Çocukların İnsan Hakları
Hak ne demektir ?
Yükümlülükler
Sorumluluklar
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
ÇHS’nde neler vardır ?
Hak maddeleri neler içerir ?
Sözleşme’nin Şemsiye Hakları
Ayrım gözetmeme
Ayrımcılık yasağı nedir ?
Yasalar ne diyor ?
Yaşama, Hayatta kalma, Gelişim
Birbirinden ayrılamaz iki hak: yaşama ve gelişme
Yasalar ne diyor ?
Çocuğun yüksek yararı
Yüksek yarar nedir ?
Yasalar ne diyor ?
Neyin yüksek yararımıza olduğunu nasıl anlarız ?
Çocukların Demokratik Karar Süreçlerine Katılımı
Katılım nedir ?
Yasalar ne diyor ?
Çocuğun gelişen kapasitesi nedir ?
Katılımın önemi nedir ?
Katılımın türleri nelerdir ?
Ne katılım değildir ?
Katılımı gerçekleştiren adımlar nelerdir ?
Hakların uygulanması
Kaynakların maksimum düzeyde kullanılması
Ortak çalışma yapma
Haklarımızı hayata geçirelim
Ortak bulma
Planlama
Etkinlikler
Umut var… Ve hep olacak!..
Download