avrupa birliği bakanlığı

advertisement
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Belediyeler Avrupa Birliğine
Hazırlanıyor Programı
Bilgi Notu
Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Programı
AB müktesebatının önemli bir bölümü, yerel yönetimlerin yetki
alanına girmektedir. Bu bağlamda, yerelde faaliyet gösteren
diğer önemli bir aktör de belediyelerdir. Yerel yönetimlerin AB
ile ilgili konularda yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olması,
müktesebatın
yerel
düzeyde
doğru
ve
etkin
olarak
uygulanabilmesi, belediyelerin AB konularında idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve
AB farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler
Birliği’nin (TBB) işbirliği sayesinde “Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor” isimli proje
geliştirilmiştir.
Proje kapsamında Gaziantep ve Elazığ'daki bölgesel toplantılarda belediye başkanlarına
AB müktesebatının iki önemli konu başlığı olan "Tarım ve Kırsal Kalkınma" ve "Çevre"
alanında belediyeleri ilgilendiren hususlarla "AB Mali Yardımlarından Belediyelerin
Nasıl Faydalanabileceği" konusunda; Hatay'da düzenlenen ulusal toplantıda ise “Tarım,
Gıda Güvenliği ve Balıkçılık" ile belediyelerin "AB Üyesi Ülkelerdeki Belediyelerle
Kültürlerarası
Diyaloğu"
ve
"AB
Mali
Yardımlarından
Belediyelerin
Nasıl
Faydalanabileceği" konularında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ilgili Başkanları tarafından
sunumlar yapılmıştır. Belediyelerimizi yakından ilgilendiren konularda iyi uygulamaları
görmek amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Proje Bilgilendirme
Broşürü ve "AB Mali Yardımları ve Belediyelere Sağlanan Destekler" kitapçığı
hazırlanarak, düzenlenen "Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Yolunda"
konulu toplantıda tüm katılımcılara dağıtılmıştır.
1
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards